Pomurski vodovod sistem B: Za nadgradnjo sistema skoraj 30 milijonov evrov, Občini Črenšovci 45 tisočakov za sofinanciranje modernizacije igrišč

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal vlogo za odločitev o podpori za neposredno potrditev projekta “Nadgradnja vodovodnega sistema B” v vrednosti 29.691.269,78 evrov brez DDV. Nosilna upravičenka je Občina Rogaševci, skupaj z občinami Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Občina Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Šalovci in Tišina.
Projekt bo sofinaciran s sredstvi v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije iz Kohezijskega sklada in sredstvi Sklada za vode. V okviru te operacije bo dograjen in hidravlično izboljšan vodovodni sistem Pomurje B na območju dvanajstih pomurskih občin. Zgrajeno bo okoli 167 kilometrov vodovodnega omrežja (21.036 metrov transportnih cevovodov, 53.937 metrov primarnih cevovodov ter 92.666 metrov sekundarnih cevovodov), novogradnjo 13 objektov, nadgradnjo 47 obstoječih objektov na sistemu B, nadgradnjo vodnega vira Fazanerija in izvedbo nadzornega centra Vodovodnega sistema B.

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema B vključuje gradnjo transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov s pripadajočimi objekti s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na sistem javne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Doseganju zastavljenih ciljev projekta bo pripomogla tudi načrtovana gradnja vodarne ter nadgradnja obstoječih objektov in opreme. Nadgradnja vodovoda sistema B predstavlja nadaljevanje oz. nadgradnjo 1. faze projekta. Del investicije v nadgradnjo vodovoda sistema B je tudi nabava in vgradnja opreme za nemoteno delovanje sistema oskrbe s pitno vodo.

45.000 evrov za sofinanciranje modernizacije igrišč

Občina Črenšovci se je v novembru 2020 prijavila na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi. Na podlagi popolne vloge in ustreznega števila doseženih točk je Fundacija za šport občini namenila 45.001,00 EUR za modernizacijo igrišč v športnem parku Črenšovci. Za investicijo je pripravljena vsa ustrezna dokumentacija. V proračunu za leto 2021 je za modernizacijo igrišč rezerviranih 80.000 EUR. “Kmalu bomo pristopili k realizaciji investicije in posodobili košarkarsko, rokometno in odbojkarsko igrišče in na novo uredili tudi igrišče za odbojko na mivki,” so sporočili.