Za več kot 2.200 brezposelnih mladih do 30 let usposabljanje na delovnem mestu

Na Zavodu za zaposlovanje so včeraj objavili javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije za 2.291 brezposelnih mladih. Mladi, stari do 30 let, si tako lahko izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti, delodajalci pa usposobijo kandidate za konkretno delo. Gre za enega izmed najuspešnejših programov aktivne politike zaposlovanja, saj se je do sedaj v letu dni po zaključku usposabljanja zaposlilo več kot 70 % brezposelnih, vključenih v program.

Za obdobje 2016/2017 je na voljo skoraj 4,4 milijona EUR, pri čemer 80 % sofinancira Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna. 60 % celotne vrednosti je namenjene za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 % pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

V usposabljanje na delovnem mestu, ki traja dva ali tri mesece,  se lahko vključijo osebe, mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljene v evidenci zavoda za zaposlovanje. Prednost pri vključitvi v program  bodo imeli tisti brezposelni, ki v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program, ki so dalj časa prijavljeni med brezposelnimi, prav tako se bo upoštevalo tudi to, ali imajo socialne in zdravstvene ovire, ipd.  Brezposelnim mladim, ki težje najdejo zaposlitev, bomo tako omogočili usposabljanje na delovnem mestu z namenom, da pridobijo nova konkretna znanja in izkušnje in si tako izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti, saj  jih bodo delodajalci spoznali in usposobili za konkretno delo še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Usposabljanje na delovnem mestu za brezposelno osebo praviloma  traja polni delovni čas, udeleženci pa so med usposabljanjem še naprej prijavljeni pri zavodu za zaposlovanje. Za  udeležbo na usposabljanju jim mesečno povrnemo potne stroške in dodatek za aktivnost.

Velja omeniti, da usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentor pri posameznem delodajalcu lahko usposablja največ 5 brezposelnih oseb.

Delodajalcem za izvedeno usposabljanje povrnemo upravičene stroške. Za dvomesečno usposabljanje brezposelnih, ki že imajo delovne izkušnje, povrnemo 370 evrov za udeleženca, za trimesečno usposabljanje iskalcev prve zaposlitve pa povrnemo 493 evrov za udeleženca. Delodajalcem iz nekaterih sektorjev dejavnosti pa namesto stroška za udeleženca povrnemo strošek udeleženčevega zdravniškega pregleda.

Delodajalci lahko oddajo svojo ponudbo za usposabljanje mladih brezposelnih na delovnem mestu  do porabe sredstev oz. najkasneje do konca maja prihodnje leto na območno službo zavoda za zaposlovanje, ki je pristojna po sedežu delodajalca. Na javno povabilo se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.