Za vas smo prebrskali vse o obdavčitvah iger na srečo

O nagradnih igrah govorimo, ko je za nagrado (za razliko od iger na srečo) potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje. Dobitki v nagradnih igrah so lahko denarni ali pa v naravi (npr. računalnik ali celo avtomobil). Poleg nagradnih iger, pa so večna tema pogovorov obdavčitve le teh. Za vas smo izbrskali višino in zneske …
Obdavčitev nagrade

Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 EUR. V tem primeru se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 % od vrednosti dobitka. Izračun in plačilo akontacije dohodnine je za davčnega zavezanca dolžan opraviti plačnik davka (to je izplačevalec dohodka) na podlagi davčnega obračuna. Če je nagrada izplačana v denarju, je davčna osnova vrednost nagrade. Če pa je nagrada v naravi, je davčna osnova tržna cena nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja (1,33333).

Kdaj je potrebno vložiti napoved?

Napoved se vloži le, če nagrado podeli oseba, ki v Sloveniji ni plačnik davka (npr. tuja pravna oseba). Obrazec, ki se imenuje »Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov« mora davčni zavezanec vložiti v 15 dneh od dneva prejema nagrade na finančni urad. Ta v 15 dneh od vložitve napovedi izda odločbo o višini akontacije dohodnine. Primer izpolnjenega obrazca >>

Oprostitev?

Če je znesek izračunane akontacije dohodnine nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in plača, vrednost dobitka pa se bo vseeno vštela v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

Izračuna:

Primer izračuna, če je nagrada gotovina v višini 1.000 EUR: Izplačevalec dohodka bo izračunal in plačal 250 EUR akontacije dohodnine. Prejemnik bo prejel nagrado v višini 750 EUR.

Primer izračuna, če je nagrada avtomobil v vrednosti 20.000 EUR: Vrednost avtomobila se poveča s koeficientom davčnega odtegljaja: 20.000 EUR X 1,33333 = 26.666,6 EUR davčne osnove X 0,25 = 6.666,65 EUR akontacije davka. Prejemnik nagrade prejme avtomobil, podeljevalec nagrade pa mora plačati 6.666,65 EUR akontacije davka.

Obdavčitev iger na srečo

Pri klasični igri na srečo, kot so npr. LOTO, EUROJACKPOT ali PRVE STAVE, je zavezanec za plačilo davka dobitnik, plačnik davka pa je prireditelj klasične igre na srečo s koncesijo za prirejanje klasične igre na srečo, ki od vsakega posameznega dobitka izračuna, odtegne in plača davek z davčnim odtegljajem, ki se šteje kot dokončen davek. Davčna stopnja je 15 %. Davek se nakaže v proračun občine, v kateri ima dobitnik stalno prebivališče. Dobitek od klasičnih iger na srečo se ne obdavči, če je vrednost dobitka manjša od 300 EUR.

Izračun:

Primer izračuna, če posameznik zadane na lotu 1.000.000 EUR: Prireditelj igre odtegne davek: 1.000.000 EUR X 15 % = 150.000 EUR. Dobitnik prejme dobitek v višini 850.000 EUR.

Ali ste vedeli?

– Akontacijo dohodnine od dobitka plača podeljevalec nagrade. Višina nagrade in akontacija pa se dobitniku vštevata v letno odmero dohodnine.

– Vrednost dobitka in plačan davek se NE vštevata v letno odmero dohodnine.