Za prenos lastništva stavbe nekdanje Dvojezične srednje šole Lendava potreben le še podpis pogodbe

Objekt nekdanje Dvojezične srednje šole v Lendavi bo že kmalu prešel v lastništvo Občine Lendava, v zameno za to pa bo Občina na državo, natančneje na Ministrstva za izobraževanje, prepisala svoj (tretjinski) lastniški delež v športni dvorani DSŠ Lendava. Čaka se le še na podpis pogodbe za prenos lastništva.
“Postopki med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport ter Občino Lendava so tik pred zaključkom. Postopek se mora zaključiti le še formalno in sicer na vladi Republike Slovenije, čemur bo sledil podpis pogodbe, v kateri bo jasno definirano, da bomo brezplačno pridobljeni objekt namenili za preureditev kapacitet za starajočo se družbo,” je na minuli seji občinskega sveta Občine Lendava predstavil Janez Magyar, župan.

Ministrstvo za izobraževanje, lastnik objekta nekdanje srednje šole, je sicer že leta 2015 dalo soglasje za brezplačni prenos objekta na Občino Lendava, a ta v skladu z Zakonom o vzpodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ga vodi gospodarsko ministrstvo ni bil izveden, zato je beseda o prenosu nepremičnine tekla že dlje časa. No, objekt nekdanje Dvojezične srednje šole v Lendavi bo tako že zelo kmalu v občinski lasti. Sprva je bil načrt, da v zameno za stavbo nekdanje DSŠ Lendava Občina Lendava na omenjeno ministrstvo prepiše tretjinski delež športne dvorane Dvojezične srednje šole Lendava, a se to ne bo zgodilo.

“Objekt bivše srednje šole je zaradi dostopnosti in bližine doma za upokojence primeren za socialne vsebine, (npr. varovana stanovanja, dnevna oskrba starostnikov ipd.). Cilj je vzpostavitev socialnega centra, ki bi združeval vsebine, namenjenih starejši in bolj ranljivi populaciji,” so sporočili iz Občine Lendava.