Za potrebe delovanja in ureditev etnoloških hiš bo PMSNS ustanovil društvo

Predvsem urejanje etnoloških hiš je krovno organizacijo prekmurskih Madžarov stalo že zajeten kupček finančnih sredstev. Da bi lahko urejanje slednjih potekalo še naprej, trenutno namreč poteka urejanje etnološke hiše v Dolini pri Lendavi, ureditev etnološke hiše v Domanjševcih pa je uspešno zaključeno, bo ustanovljeno društvo.
Vodstvo krovne organizacije prekmurskih Madžarov se je že dlje časa pogovarjalo o ustanovitvi skupne pravne osebe, društva, za potrebe ureditev in učinkovitejšega delovanja etnoloških hiš. Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) je namreč v minulih letih namenila zajeten kup finančnih sredstev za ureditve etnoloških hiš, ena takih je trenutno v fazi ureditve v Dolini pri Lendavi, tisto v Domanjševcih pa so odprli pred kratkim. Ko je poudaril predsednik sveta PMSNS, Ferenc Horváth, so bile v preteklih letih na tem področju pomanjkljivosti, ravno iz vidika finančnih sredstev.

Na minuli seji PMSNS, kjer so obravnavali proračun krovne organizacije za leto 2020 so prav tako namenjena sredstva za urejanje tovrstnih objektov, a bo to od prihodnjega leta drugače, saj bo z novim letom ustanovljeno društvo, ki bo poleg ureditve omenjenih hiš, skrbelo tudi za program in “življenje” v teh hišah. Za ustanovitev društva so se pri krovni organizaciji in pri občinskih narodnih skupnostih odločili zato, ker je to pravna oblika, ki je upravičena do največ razpisov. V prvem letu bi želeli urediti financiranje društva. V začetku bi v slednjem bile zaposlene štiri osebe, katerih naloga bi bila, da v omenjenih hišah skrbijo za program in da skrbijo za prijave na razpise, za pridobitev finančnih sredstev za delovanje le-teh.

Društvo bi začelo svoje delo že s 1. januarjem, a bodo za to primorane svoj blagoslov podati še občinske samoupravne narodne skupnosti, ki bodo prav tako primorane prispevati k plači v društvu zaposlenih.