Z včerajšnjim dnem zagotovljeni topli obroki za otroke iz lendavske občine

Kot smo že poročali, je Občina Lendava v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi institucijami na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede zagotavljanja toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo vzpostavila organizacijo zagotavljanja toplih obrokov. Z razdeljevanjem so pričeli včeraj.
“Organizacijo kuhanja kosil za šolarje in dijake je prevzela Dvojezična osnovna šola I Lendava, kjer upravičenci tople obroke tudi prevzemajo. Dostavo hrane za učence iz Dvojezične osnovne šole Genterovci in Dvojezične osnovne šole II Lendava so prevzele njihove šole, za nekatere izjemne primere, pa je dostavo toplega obroka na dom prevzelo Območno združenje rdečega križa Lendava. Župan Janez Magyar se je kljub temu, da se navodila ne nanašajo na vrtce, odločil, da se topel obrok zagotovi tudi vsem tistim otrokom, ki obiskujejo Vrtec Lendava in niso vključeni v nujno vrtčevsko varstvo, a po kriterijih glede na dohodkovni razred in povprečni mesečni dohodek na osebo ne presegajo 382,82 EUR (kot je določena upravičenost za šolarje in dijake),”so sporočili iz Občine Lendava.

Zahvaljujoč hitri organizaciji in pozitivnemu pristopu vseh udeležencev je zagotavljanje 124 toplih obrokov za otroke, šolarje in dijake iz občine Lendava v pretežnem delu steklo že z današnjim dnem. Za vrtčevske otroke tople obroke kuhajo v enoti Vrtca Lendava v Tomšičevi ulici (DE II Lendava), kjer bo od danes naprej tudi možen prevzem obroka.

Od včeraj je v veljavi tudi nov sklep o določitvi delovanja Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda v minimalnem obsegu, v okviru katerega so razširjene izjeme nujnega varstva. Tako se po novem sklepu v nujno varstvo lahko vključijo vsi otroci staršev, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki opravljajo dela pomembna za delovanje družbe in države oziroma jim delodajalec ne more omogočiti neprekinjenega dela na domu z možnostjo prerazporejenega delovnega časa ter v naslednjih primerih: otroci, ki imajo odločbo o dodatni strokovni pomoči, otroci iz rejniških družin, otroci iz družin brez prihodkov ali z minimalnimi prihodki, otroci iz družin, v katerih so prisotni drugi ogrožajoči dejavniki na podlagi pisnega mnenja CSD, otroci katerih starši so doma in imajo neodložljive obveznosti (študijske obveznosti, izvajanje osebne asistence, pomoč pri šolanju na daljavo svojemu šoloobveznemu otroku do vključno 5 . razreda, ki mu je z odločbo dodeljena dodatna strokovna pomoč).

Nujno varstvo se trenutno zagotavlja v eni enoti Vrtca Lendava (v Tomšičevi ulici), kjer deluje 6 oddelkov, še en pa naj bi se odprl.