Z letom 2021 na avtocestah enote avtocestne policije

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič in predsednik uprave družbe DARS mag. Valentin Hajdinjak so včeraj podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju za izboljšanje varnosti na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji.
“Tako imenovani sporazum o avtocestni policiji pomeni korak k izboljšanju prometne varnosti na avtocestnem omrežju,” so zapisali pri DARS-u. Z uvedbo vinjet se je povečala tudi obremenjenost slovenskih avtocest, zato je ideja o ustanovitvi avtocestne policije dozorevala že dlje časa. “Večja prisotnost policije na avtocestnem omrežju bo poleg večje prometne varnosti vplivala na večjo pretočnost in zmanjšanje zastojev, zlasti ob prometnih nesrečah,” so še zapisali.

Policisti pri voznikih na avtocestah opažajo več kršitev, med katerimi so najpogostejše prekratka varnostna razdalja, prehitra vožnja, nepravilno prehitevanje, pri tovornih vozilih pa tudi preobremenjena in tehnično vprašljiva vozila ter prekoračitve delovnega časa poklicnih voznikov.

Poleg tega se na avtocestnem omrežju povečuje kriminaliteta, od različnih nevarnih in prepovedanih prevozov do kraj in goljufij na avtocestnih počivališčih. Avtocestna policija bo odpravila tudi težave pri izločanju tovornih vozil z avtocest, saj neupoštevanje signalizacije za izločanje, na primer ob sneženju, lahko še dodatno poslabša razmere ter poleg daljših zastojev povzroči zaprtje avtocestnih odsekov.

Prve enote avtocestne policije se bodo po slovenskih avtocestah zapeljale kmalu po novem letu, sčasoma bo patrulj in policistov več. DARS kot upravljavec avtocestnega omrežja bo avtocestni policiji nudil podporo pri njihovem delu, sporazum pa določa tudi sofinanciranje vozil in opreme policistom. Ker je namen ustanovitve avtocestne policije med drugim zmanjšanje intervencijskih časov patrulj, bo DARS policistom pomagal pri zagotovitvi prostorov ob avtocestni trasi.

Minister Aleš Hojs je pojasnil, da bo avtocestna policija vzpostavljena v prvih mesecih naslednjega leta, njen sedež pa bo v Postojni. V prvi fazi bo prevzemala zgolj dela, ki so vezana na prometni nadzor, dolgoročno pa tudi vse ostale elemente, ki spadajo na lokalno in regionalno raven delovanja policije, kot je raziskava kaznivih dejanj.

Minister Jernej Vrtovec je izrazil prepričanje, da bo avtocestna policija izboljšala tako varnost kot pretočnost slovenskih avtocest in da bo z njeno pomočjo vzpostavljen učinkovit sistem za zagotavljanje reda na avtocestnem omrežju. V luči drugih ukrepov, kot sta prepoved prehitevanja za tovorna vozila na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom in znižanje kazni za prekrške v cestnem prometu, je zato pomembno, da se na tem področju okrepi nadzor.

Predsednik uprave DARSa Valentin Hajdinjak pa je spomnil, da so se razmere na slovenskih avtocestah v zadnjih letih zaradi preobremenjenosti poslabšale. Po prepovedi prehitevanja tovornih vozil, ki bo stopila v veljavo januarja, je kot naslednji korak k povečanju pretočnosti napovedal uvedbo tako imenovanega tretjega voznega pasu iz smeri Domžal in Vrhnike proti Ljubljani, kar bo prispevalo k odpravljanju nepotrebnih zastojev in čakanja v prometnih konicah.

Dodal je, da bo avtocestna policija k izboljšanju varnosti in pretočnosti pripomogla tudi zato, ker bo prej na kraju prometnih nesreč in kaznivih dejanj, njeno odkrivanje in sankcioniranje pretežkih tovornjakov, ki so nekajkrat težji od dovoljenih vrednosti, pa bo zmanjšalo uničevanje avtocestnega cestišča, kar bo imelo za posledico boljše in varnejše avtoceste za vse uporabnike.