Vrtec Lendava: Svet zavoda dal pozitivno mnenje Tini Hozjan

Na 9. redni seji Sveta javnega zavoda Vrtec Lendava, kateremu predseduje Branko Lobnikar, so kandidatki za ravnateljico Tini Hozjan, podali pozitivno mnenje. Ti so se sicer odločali med Hozjanovo in Romano Lebar.
Svet zavoda Vrtca Lendava je sredi januarja na spletni strani Vrtca Lendava objavil razpis za delovno mesto ravnatelja. Kandidat, ki mu bo pritrdil svet zavoda in za tem še pristojno ministrstvo, bo ravnateljski stolček zasedel prvega maja 2018 in ga bo grel pet let. Poglavitno ravno zaradi tega razloga, je zasedal svet javnega zavoda vrtec Lendava, ki je pozitivno mnenje podal Tini Hozjan.

Svet javnega zavoda sicer ni imel pretirano težkega dela, saj je pri imenovanju upošteval predhodno pridobljena mnenja. Hozjanovi je pozitivno mnenje na podlagi mnenja Komisije za za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podal občinski svet Občine Lendava, tukajšnja Madžarska samoupravna narodna skupnost kot soustanoviteljica je pozitivni mnenji podala obema kandidatkama, pozitivno mnenje pa je Hozjanovi dal tudi 44-članski vzgojiteljski zbor. Od 42 oddanih glasovnic jih je za Hozjanovo glasovalo 27, za Lebarjevo pa 15.

Tudi Svet staršev je bil tisti, ki je na tajnem glasovanju podal pozitivno mnenje obema kandidatkama, tehnični kader v Vrtcu Lendava pa je podal pozitivno mnenje le Hozjanovi. Po seznanitvi z vsemi dejstvi je tajne volitve opravil še najvišji organ, torej Svet zavoda. Od 11 glasovnic je bilo veljavnih 10. 8 glasov je prejela Hozjanova, dva glasova pa sta romala Lebarjevi. Svet zavoda je takšne rezultate po končanem zasedanju posredoval na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, katerega odločitev se pričakuje najkasneje proti koncu aprila.

Pričakovati je, da bo prav Hozjanova tista, ki bo ravnateljski stolček Vrtca Lendava 1.5.2018 tudi zasedla. Ta sicer mesto ravnateljice zaseda že od leta 2013, Hozjanova pa je bila takrat za ravnateljico izbrana kot edina kandidatka. Pred tem je zasedala delovno mesto pomočnice ravnateljice.