Vrtca v Gaberju in Dolgi vasi bosta deležna manjše prenove

Občina Lendava je na svoji spletni strani ter na portalu javnih naročil objavila javno naročilo “Vzdrževalna in sanacijska dela v vrtcu v Gaberju in v vrtcu v Dolgi vasi.” Gre za javno naročilo gradnje po postopku oddaje naročila male vrednosti.
Po tem, ko so lanskega oktobra odprli prenovljen vrtec na Hotizi, bosta to jesen, najbrž še pred lokalnimi volitvami, nekoliko obnovljena vrtca v Gaberju in v Dogi vasi. V obeh primerih bo dejansko šlo za nekoliko obsežnejša vzdrževalna dela male vrednosti, saj sta vrtca nujno potrebna vzdrževalnih del predvsem zaradi dotrajanosti in svoje energetske potratnosti.

Gaberje

V vrtcu v Gaberju je predvidena lesenih oken z novimi PVC okni in balkonskimi vrati s trojno zasteklitvijo in menjava zunanjih lesenih vrat s PVC vrati. Predvidena je tudi izvedba dodatne toplotne izolacije fasade in izvedba vseh pomožnih del, ki jih je potrebno izvesti zaradi sanacije fasade (izdelava robnih zaključkov med streho in fasado, izdelava nove nadstrešnice pred vhodom, premik električnih instalacij za luči pred vhodom na fasadi, ipd.)

Zaradi dotrajanosti in izjemno slabega stanja lesene konstrukcije pergole je predvidena tudi zamenjava lesene konstrukcije pergole na terasi. Predvidena je tudi ureditev dvorišča in sicer z odstranitvijo cipres ob ograji in smrek ob neposredni bližini objekta ter zamenjava žičnate ograje z novo panelno ograjo. Izvedla se bodo tudi vsa pomožna dela, ki jih bo potrebno izvesti zaradi planiranih vzdrževalnih del.

Dolga vas

Predvidena je zamenjava lesenih oken z novimi PVC okni in balkonskimi vrati s trojno zasteklitvijo in menjava zunanjih lesenih vrat s PVC vrati ter dotrajanih kovinskih vrat z novimi kovinskimi požarnimi vrati. Predvidena je tudi ureditev dvorišča, ki je trenutno delno tlakovano in delno asfaltirano. Zaradi slabega stanja betonskih pranih plošč in asfalta ter zastajanja meteorne vode na asfaltirani in tlakovani površini, se bo dvorišče ponovno asfaltiralo, del betonskih pranih plošč se bo nadomestil z asfaltom, del betonskih pralnih plošč pa se zamenja z novimi.

Pred glavnim vhodom v vrtec se bo saniralo stopnišče tako, da se bo izvedla klančina za dostop z invalidskimi in otroškimi vozički. Obstoječe keramične ploščice na stopnišču se bodo odstranile in se na stopnišče in klančino položile nove proti zdrsne keramične ploščice. Izvedla se bodo tudi vsa pomožna dela, ki jih bo potrebno izvesti zaradi planiranih vzdrževalnih del.