Vročili priznanja in nagrade Civilne zaščite

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite s podelitvijo priznanj Civilne zaščite v letu 2017 v Pomurju, se je odvijala minuli petek v gledališču Park v Murski Soboti. Na slovesnosti so bila vročena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2016.

Komisija za nagrade in priznanja Civilne zaščite je na podlagi predlogov različnih reševalnih služb, organov, občin, izpostav in drugih, ob letošnjem Dnevu Civilne zaščite predlagala podelitev skupaj 290 priznanj in nagrad Civilne zaščite, od tega 179 bronastih, 63 srebrnih in 29 zlatih znakov, 18 plaket in 1 kipec Civilne zaščite. Za območje Pomurja je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije podelil skupaj 13 priznanj Civilne zaščite, od tega:

– 10 bronastih znakov Civilne zaščite
– 1 srebrni znak Civilne zaščite
– 2 zlata znaka Civilne zaščite

Ta priznanja so zahvala za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, številna pa tudi za hrabra dejanja ob različnih vrstah nesreč.

Zlati znak civilne zaščite

Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah. Priznanje sta prejela:

Peter CVETKOVIČ iz Gornje Radgone
Dušan UTROŠA iz Žižkov; imenovanemu je bilo priznanje vročeno na državni slovesni podelitvi nagrad in priznanj Civilne zaščite v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 1.3.2017

Srebrni znak civilne zaščite

Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč. Priznanje je prejel:

BRANKO LONČAR iz Černelavcev

Bronasti znak civilne zaščite

Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Priznanje so prejeli:

DRAGO IVANIČ iz Bogojine
STANKO LEBAR iz Dolnje Bistrice
TOMAŽ MUNDA iz Gornje Radgone
MARTIN PANIČ iz Podgradja
JOŽE TRAJBER iz Martjancev
TOMISLAV VREČIČ iz Murske Sobote
DENIS ZUPANČIČ iz Gornje Radgone

Letos so bila posebej podeljena priznanja Bronasti znak Civilne zaščite »za enkratno dejanje« najzaslužnejšim za požrtvovalno in uspešno delo ob migrantskem valu v letih 2015 in 2016. Bronasti znak Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno delo ob migrantskem valu v letih 2015 in 2016 so prejeli:

Ekipa prve pomoči Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Murska Sobota I, II in III

“Iskrene čestitke dobitnicam in dobitnikom letošnjih priznanj Civilne zaščite. Prav tako iskrene čestitke ob letošnjem dnevu Civilne zaščite vsem pripadnicam in pripadnikom Civilne zaščite, reševalkam in reševalcem ostalih operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Pomurju in širše. Zahvala za gostoljubnost in pomoč pri organizaciji ter izvedbi osrednje regijske prireditve prireditve velja gostiteljici Mestni občini Murska Sobota, Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, članom Soboškega harmonikarskega orkestra ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k organizaciji in izvedbi letošnje regijske slovesnosti,” pa so dodali ob zaključku.