Vodomeri: Zmrzal je najpogostejši krivec za okvaro. Stroški menjave v tem primeru bremenijo uporabnika!

Vsako zimo se z nizkimi temperaturami pojavi tudi nevarnost zamrzovanja vodomerov in internih vodovodnih inštalacij, zato mora lastnik objekta sam poskrbeti za primerno toplotno izolacijo vodomerov in izpostavljenih delov hišnih instalacij. “Zmrzal je najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari, zato ga je pred neugodnimi vremenskimi vplivi treba ustrezno zaščititi,” sporočajo iz lendavskega Eko-Parka.
Čeprav v teh dneh beležimo relativno tople temperature, bi lahko rekli, da je zima na pol poti. Temperatur pod ničlo trenutno ne beležimo, a že kmalu se bo situacija spremenila, ko bo nevarnost poškodb vodomerov zaradi zmrzali vnovič narasla. “Ker so vodomeri v lasti lastnikov objektov, morajo lastniki ali uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov oziroma vodomernih jaškov,” sporočajo iz podjetja Eko-Park iz Lendave.

Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo lahko poškodovani vodomer zamenja le upravljavec vodovodnega sistema. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja uporabnikov, krijejo lastniki oziroma uporabniki sami. Vodomer je v lasti uporabnika. Uporabnik je za porabljeno vodo, čeprav je nastala zaradi okvare odgovoren sam. Odlok o oskrbi s pitno vodo ne dovoljuje, da uporabnik sam izvede demontažo vgrajenega vodomera. Uporabnik je vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru dolžan takoj prijaviti upravljavcu vodovodnega sistema.

Kako zaščitite vodomere in instalacije pred zmrzaljo?

1) Z ustrezno toplotno zaščito
Tipski PVC vodomerni jašek mora imeti pravilno nameščen termoizoliran pokrov. Zaradi preprečitve dostopa mrzlega zraka mora biti pravilno nameščen tudi sam pokrov vodomernega jaška. Tipski betonski jašek mora imeti pravilno tesnjen pokrov, s čimer preprečimo dostop mrzlega zraka. Vodomer je potrebno dodatno zaščititi z izolacijskimi materiali.

2) Z občasnim pretokom vode
Svetujemo vam, posebej uporabnikom, ki nimate stalnega prebivališča v objektih, v katerih imate vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice, vikendi ipd.), da občasno zagotovite kroženje vode po instalacijah.

3) Z zaporo zasunov (ventilov) in izpustom vode iz interne inštalacije.
Po navadi se voda v ceveh lahko nahaja v kletnih prostorih vikenda, nikakor pa se naj ne nahaja v zgornjem delu vašega vikenda. V kleti je namreč nekoliko topleje kot v zgornjih prostorih, kjer so lahko temperature še nižje kot zunaj.