Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila tovarno za razvoj naprednih rešitev za e-mobilnost podjetja Roto Pavlinjek

Vlada je na podlagi 31. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja na včerajšnji 124. redni seji, v veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025 proračuna RS uvrstila tovarno za razvoj naprednih rešitev za e-mobilnost podjetja Roto Pavlinjek.
ROTO, vodilno evropsko podjetje v tehnologiji rotoliva, ima v svojem portfelju ima več kot 2000 različnih izdelkov z blagovno znamko ROTO, ki jih izvaža po vsem svetu. Podjetje temelji na nenehni širitvi poslovanja na globalnem trgu in povečanju dodane vrednosti izdelkov. To dosega z razvojem novih izdelkov, ki jih izdela v lastni orodjarni in z diferenciacijo izdelkov ter vertikalno integracijo ter v sodelovanju z znanstvenimi inštituti, univerzami in drugimi podjetji.

Gre za investicijo v opredmetena in neopredmetena sredstva, povezano z razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote. Projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju, saj se nahaja na v vzhodni kohezijski regiji in predstavlja kvalitetna delovna mesta. Z investicijo bo namreč ustvarjenih 22 novih delovnih mest, in sicer do konca leta 2026. Investicija je upravičena do dodelitve regionalne državne pomoči v višini 993.862,39 evrov; skupna (ocenjena) vrednost projekta pa znaša 5.064.225,69 evrov (z DDV).