Vlada sprejela šesto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji

Vlada je sprejela Šesto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 (za leto 2015) in ga je poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Poročilo zajema obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2015. V februarju 2015 je bil v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije 2010-2015 v okviru prvega instrumenta Spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, objavljen sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. Razpisanih je bilo skupaj 2.000.000,00 EUR nepovratnih sredstev za leto 2015. V letu 2015 se je izvajalo 12 projektov začetnih investicij. V letu 2015 je bilo izplačanih 1.893.013,36 EUR.

V okviru spodbujanja samostojne poslovne karierne poti in podjetniškega potenciala je bil v letu 2015 s strani Slovenskega podjetniškega sklada objavljen javni razpis za spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, v okviru tega tudi na območju izvajanja zakona. Subvencijo je prejelo 20 novoustanovljenih podjetij v skupni višini 369.289,76 EUR izplačanih sredstev.

V okviru tretjega instrumenta Programa »Socialno podjetništvo« je bil v mesecu februarju 2015 objavljen nov javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji v letu 2015, razpisanih je bilo 300.000 EUR za leto 2015. Odobrena je bila ena vloga v višini sofinanciranja sredstev 5.778,00 EUR. V letu 2015 je bilo izplačanih 5.778,00 EUR.

V okviru četrtega instrumenta Programa »Promocija regije« je aktivnosti v okviru Načrta promocije regije, da bi privabili domače in tuje investicije tudi v letu 2015 izvajala RRA Mura. Pripravljena je bila ponudba regije potencialnim investitorjem, izvedena promocija regije kot lokacije za (tuje) investitorje na različnih dogodkih doma in tujini, izvedena skupna promocija blagovnih znamk podjetij iz živilsko-predelovalne industrije v Pomurju.