Vlada RS v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021- 2024 uvrstila tudi Program madžarske narodne skupnosti

Vlada je na včerajšnji seji sprejela sklep, na podlagi katerega se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024 uvrstijo sledeči projekti: Spodbujanje naložb v gospodarstvu, Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov ter Program madžarske narodne skupnosti 2021–2024, ki izhajajo iz evidenčnega projekta za razvoj območij narodnih skupnosti in skupine projektov za regionalni razvoj.
Zakonska podlaga za Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024 je 14. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Vlada je s sklepom dne 7. januarja 2021 sprejela Program spodbujanja konkurenčnosti gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti za obdobje 2021–2024 v skupni višini 2,8 milijonov evrov. Za začetek izvajanja aktivnosti sprejetega programa se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024 uvršča projekt Spodbujanje naložb v gospodarstvu, v višini 1,2 milijona evrov, projekt Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov, v višini 720 tisoč evrov, in projekt Program madžarske narodne skupnosti 2021–2024, v višini 880 tisoč evrov.

S štiriletnim programom se želijo odpraviti posledice gospodarske krize in nerazvitost območja, ki po podatkih še vedno nazaduje v primerjavi z drugimi regijami v državi. Program je tako namenjen vsem upravičencem, ki svojo dejavnost opravljajo na območju, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov pripomogli k uresničitvi njegovih ciljev.

Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti je namenjen razvoju gospodarske osnove območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, kar pomeni ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje že obstoječih, vzpostavljanje nove infrastrukture in posodobitev že obstoječe ter povečanje privlačnosti območja.