Vlada RS danes odločila: Nižje trošarine še naslednje tri mesece

Vlada je danes izdala spremembe Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, skladno s katerimi ohranjamo trenutne višine trošarin še nadaljnje tri mesece, in sicer od 1. maja do 31. julija 2022. Tako poskušamo tudi na področju davčne politike reševati stiske prebivalstva in gospodarstva zaradi visokih cen nafte.
V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije.

Trenutno veljavne trošarine, ki jih ohranjajo do 31. julija 2022, znašajo:
− za bencine 0,359 evra za liter;
− za plinsko olje za pogon 0,330 evra za liter;
− za plinsko olje za gorivo za ogrevanje 0,07875 evra za liter;
− za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje 0,855 evra za megavatno uro.

Podaljšanje veljavnosti sprememb Uredbe o določitvi zneska trošarine na električno energijo

Uredba o določitvi zneska trošarine na električno energijo je del interventnih ukrepov za naslavljanje višjih cen električne energije. Vlada veljavnost uredbe podaljšuje do 31. julija 2022.

S predlagano uredbo se podaljšuje veljavnost Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo in s tem zneskov trošarine za električno energijo še za nadaljnje 3 mesece, do 31. julija 2022.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen. Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarin, v skladu z ekonomsko politiko Slovenije.

S spremembo uredbe se torej ohranjajo trenutno veljavne trošarine na električno energijo do 31. julija 2022, in sicer znašajo (v megavatnih urah – MWh) za stopnjo od 0 do 10.000 MWh/leto 1,525 evra in za stopnjo nad 10.000 MWh/leto 0,90 evra.