Vlada Republike Slovenije je tudi uradno podaljšala rok za unovčitev “Bonov21”

Veljavnost letošnjih bonov, ki jih lahko državljani unovčijo v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, bodo, tako kot lanski turistični boni veljali do 30. junija 2022. Tako je na svoji četrtkovi redni seji odločila Vlada Republike Slovenije.
Ker je v Sloveniji epidemiološka situacija slaba, in ker skoraj polovica bonov z namenom odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za izboljšanje gospodarskega položaja z vidika spodbujanja potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi (v nadaljevanju Bon21) še ni bila unovčena, se je Vlada Republike Slovenije odločila, da ukrep podaljša za najdaljše možno obdobje, kot ga predvideva zakon, in sicer do 30. junija 2022. “S tem bomo do konca tega leta preprečili množično obiskovanje turističnih destinacij in gostinskih lokalov ter prispevali k zmanjševanju števila okužb. S podaljšanjem veljavnosti Bonov21 se bo spodbudilo povpraševanje domačih gostov tudi v prvi polovici prihodnjega leta,” so sporočili.

Ukrep dajanja Bonov21 sicer določa Zakon o interventnih ukrepih za  pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, ki določa, da je Bon21 unovčljiv za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture, ki so v celoti izvedene in koriščene na ozemlju Republike Slovenije, glasi pa se na upravičenca. Z zakonom je bil prvotno rok uporabe določen 31. december 2021, a zakon omogoča vladi, da do 31. decembra 2021 s sklepom podaljša veljavnost Bonov21 za obdobje do šest mesecev, kar je vlada z današnjim sklepom tudi storila.

Omenjeni boni so se začeli unovčevati 16. julija 2021, od takrat pa do 22. novembra 2021 je bilo unovčenih nekaj več več kot polovica vrednosti Bonov21. Porabljena vrednost Bonov21 do tega datuma tako znaša 96,2 milijona evrov. Neporabljena vrednost Bonov21 v tem obdobju znaša 95,9 milijona evrov. Tu ni všteta vrednost rezerviranih bonov.