Vlada je podaljšala epidemijo za mesec dni

Vlada je na današnji seji izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. S tem odlokom se na območju Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19. Odlok začne veljati 18. decembra 2020 in velja 30 dni. V Sloveniji je sicer 100.000 okuženih ljudi.
“V Republiki Sloveniji, se glede na uradne podatke o številu okuženih, soočamo z drugim valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Še vedno smo priča njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije,” so sporočili.

Vlada je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Odloku o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah in Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih se podaljša veljavnost do 25. decembra 2020. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti se podaljša do 3. januarja 2021.

Vlada je podaljšala ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa do 30. junija 2021

Zaradi slabih epidemioloških razmer so tudi v prihodnjih mesecih zelo verjetna nadaljnja nihanja gospodarske aktivnosti, ki vplivajo tudi na razmere na trgu dela. Z namenom, da se ohrani delovna mesta in prepreči odpuščanja delavcev iz poslovnih razlogov je, ministrstvo, pristojno za delo, predlagalo vladi, da sprejme sklep o podaljšanju ukrepa subvencioniranja polnega skrajšanega delovnega časa do konca junija 2021.

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji z nekaterimi določenimi izjemami. Prav tako se določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka potekla ali potečejo od 16. novembra 2020 do 25. decembra 2020, podaljša do 28. februarja 2021. Ta odlok začne veljati 19. decembra 2020 in velja sedem dni.

Ukrepi na mejah ostajajo, v soboto nekaj sprememb na zelenem in rdečem seznamu držav

Vlada je izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Na zeleni seznam držav članic EU oziroma schengenskega območja so dodane administrativne enote Norveške, umika pa se danska pokrajina Ferski otoki (velja od 19. decembra 2020). Pri tretjih državah ni sprememb na zelenem seznamu. Na rdečem seznamu je nekaj sprememb pri administrativnih enotah Francije in Grčije, na rdečem seznamu tretjih držav pa ni sprememb. Odlok začne veljati 19. decembra 2020 in velja sedem dni.

Vlada je na današnji seji izdala tudi Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji ter Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.