Vinogradniki, vinska trta je v teh dneh pričela s hitrim razvojem!

Vinska trta je na najtoplejših legah dosegla fenološko fazo B do C oziroma 3 do 5 po skali BBCH. To fenološko fazo so dosegle najbolj hitro razvijajoče se sorte kot so “Chardonnay,” “Rumeni muškat” in “Ranina.” Ostale sorte, naprimer “Laški rizling” so šele v fenološki fazi nabrekanja brstov BBCH 02.
V vinogradih, kjer se je v lanskem letu v poletju močneje pojavila akarinoza vinske trte na zgornjih listih zelenih mladic, lahko tudi letos pričakujemo pojav trsne kodravosti ali akarinoze, kakor tudi trsne pršice šiškarice – erinoze. Večji napad lahko pričakujemo, če bo vreme hladno v obdobju brstenja, zaradi počasne rasti vinske trte. V teh vinogradih priporočamo za zmanjšanje populacije pršice trsne kodravosti (Calepitrimerus vitis) in trsne pršice šiškarice (Colomerus vitis) v fenološki fazi (BBCH 05-08) od stadija volne do konca brstenja – vidne konice zelenih poganjkov, uporabo pripravkov na osnovi žvepla.

Uporaba žvepla v visokem odmerku v kasnejši fenološki fazi ima po priporočilih iz tujine negativen vpliv na koristne vrste pršic. Za učinkovito delovanje omenjenih pripravkov je potrebna dovolj visoka dnevna temperatura zraka (nad 15°C optimalno nad 18°C) v času tretiranja. Po škropljenju naj bo vreme nekaj dni stabilno brez padavin. Z omenjenimi pripravki zmanjšamo tudi okužbe s črno pegavostjo in oidijem. Trsno kodravost ali akarinozo in erinozo lahko zatiramo tudi kasneje v fenološki fazi D – E, to je v času, ko so mladice dolge 2 do 5 cm (BBCH 12- 14).

V vinogradih, kjer je bilo v preteklih letih opaziti pojav GPGV virusa (simptomi podobni, kot je napad akarinoze vinske trte), ta ukrep še posebej priporočajo, saj je bila trsna pršica šiškarica (Colomerus vitis) tudi v Sloveniji dokazana kot prenašalka tega virusa. Pojav omenjenega virusa opažamo predvsem na sortah: “Modri pinot,” “Sivi pinot” in “Traminec.” Za učinkovito delovanje priporočenih pripravkov je potrebno zagotoviti dovolj dobro omočenost rozg in glave trte. Škropljenje naj bo obojestransko, z majhno količimo zračnega toka skozi ventilator pršilnika ob porabi vode 300 do 500 L/ha.

V času brstenja vinske trte je možen pojav zemljemerke in škodljivih vrst sovk, ki povzročajo izjedanje brstov. Priporočamo redne preglede vinogradov, še posebej tistih, kjer se je škoda pojavljala v preteklih letih. Preglede izvajamo v nočnem času med 22:00 – 01:00 uro, ko so gosenice najbolj aktivne. Na manjših površinah ali v vinogradih ob gozdnem robu ob pojavu prvih poškodb brstov priporočamo ročno odstranjevanje gosenic, ki močno zmanjša njihovo številčnost. Omenjen ukrep se mora ob množičnem pojavu gosenic izvajati vsak dan.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.