Vinogradniki pozor! Minule padavine omogočile začetek okužb s peronosporo

Vinogradniki, bodite pozorni na svoje trte in jih opazujte podrobneje. Minule vremenske razmere, mišljeno na padavine, so omogočile začetek okužb s peronosporo. Prvo škropljenje bi sicer že moralo biti opravljeno, a previdnost je mati modrosti!
Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 18 – 19 (8 do 9 listov razprtih). Pri ostalih sortah je povprečna fenološka faza BBCH 16-17 (razprtih 6 – 7 listov). Pogoste padavine so omogočile začetek novih primarnih okužb s peronosporo vinske trte, povzročile pa so tudi izpiranje škropilne obloge kontaktnih pripravkov.

Za naslednje škropljenje strokovnjaki priporočajo uporabo enega od kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni). “Priporočamo, da presledki med škropljenji ne bodo daljši kot 8-10 dni,” poudarjajo. Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, še svetujejo. Vremenske razmere za pojav oidija vinske trte trenutno niso najbolj ugodne, vendar se bo nevarnost za okužbo z otoplitvijo vremena povečala.

Sredstvom za zatiranje oidija lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla. Prve ličinke ameriškega škržatka – prenašalca zlate trsne rumenice, smo v severo-vzhodni Sloveniji ujeli 13. maja. V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet. “V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.”

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.