Vinogradniki, padavine so omogočile začetek novih primarnih okužb s peronosporo vinske trte

Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) je najpogostejša bolezen v slovenskih vinogradih. Pri nas do prvih okužb navadno pride sredi maja ali v drugi polovici maja, odvisno pa je od vremenskih razmer v marcu in aprilu. Kot pišejo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu, so se letos okužbe pričele v začetku junija.
Bolezen napada v toplem in deževnem vremenu. Primarne okužbe se začnejo, ko spore, ki prezimijo na tleh, napadejo liste. Čas primarnih okužb določamo s pravilom treh desetk: ko so poganjki dolgi vsaj 10 cm in pade najmanj 10 mm padavin ter temperatura v zadnjih 24 urah ne pade pod 10 °C, se v vinogradu zgodi primarna okužba s peronosporo vinske trte. Ko spore okužujejo iz lista na list, govorimo o sekundarnih okužbah.

Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo cvetenja: okoli 10 % cvetnih kapic odpadlo. Pri ostalih sortah je povprečna fenološka faza BBCH 19 (devet ali več listov razprtih). Pogoste padavine so omogočile začetek novih primarnih okužb s peronosporo vinske trte, povzročile pa so tudi izpiranje škropilne obloge kontaktnih pripravkov.

“Za naslednje škropljenje proti peronospori vinske trte priporočamo uporabo enega od kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni),” so zapisali pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu. Ti dodajajo, da vremenske razmere za pojav oidija vinske trte trenutno niso najbolj ugodne, vendar se bo nevarnost za okužbo z otoplitvijo vremena povečala. “Sredstvom za zatiranje oidija lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla.”

Ameriški škržatek ter neurja in toče

Prve ličinke ameriškega škržatka – prenašalca zlate trsne rumenice, smo v SV Sloveniji ujeli 13. maja. Ta vikend (30. maja) smo ujeli že prve ličinke L2 stadija ameriškega škržatka, še vedno pa prevladujejo ličinke L1 stadija. Zaradi nevarnosti insekticidov za čebele in cvetenja vinske trte vas bomo o času uporabe insekticidov za zatiranje ameriškega škržatka pravočasno obvestili.

V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet. “V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.”

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.