Vinogradniki, nekatere vinske trte že lahko začnete škropiti proti črni pegavosti!

Vinska trta je na najtoplejših legah dosegla fenološko fazo 07 do 08 po skali BBCH (začetek odpiranja brsta – odpiranje brsta). To fenološko fazo so dosegle najbolj hitro razvijajoče se sorte kot so Chardonnay, Rumeni muškat in Rizvanec. Ostale sorte, kot so na primer Laški rizling so šele v fenološki fazi BBCH 5 (stadij volne).
Ko vinska trta doseže fenološko fazo 08 po skali BBCH (odpiranje brsta: konice zelenih poganjkov jasno vidne), je čas za prvo škropljenje proti črni pegavosti. Glivica je prisotna predvsem na občutljivih sortah kot so Laški rizling, Šipon, Rizvanec in Kerner. Do okužb prihaja samo v primeru deževnega vremena v začetku rasti mladic. Proti črni pegavosti vinske trte je potrebno običajno opraviti dvoje škropljenj, prvič, ko mladice dosežejo velikost 1 do 2 cm in drugič v primeru deževnega vremena čez približno 7 – 10 dni. Škropljenje je potrebno opraviti pred začetkom padavin. Proti črni pegavosti se priporoča uporaba kontaktnih fungicidov. Proti črni pegavosti je mogoče je uporabiti tudi bakrove pripravke.

V vinogradih, kjer se je v preteklem letu močneje pojavil oidij, lahko namesto zgoraj omenjenih pripravkov proti črni pegavosti v fenološki fazi od tretjega do šestega lista uporabite pripravek Universalis (2,0 L/ha).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.