Vinogradniki, minule padavine so omogočile začetek novih primarnih okužb s peronosporo vinske trte

Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) je najpogostejša bolezen v slovenskih vinogradih. Pri nas do prvih okužb navadno pride sredi maja ali v drugi polovici maja, odvisno pa je od vremenskih razmer v marcu in aprilu. Kot pišejo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu, so se letos okužbe pričele v začetku junija.
“Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 18 – 19 (8 do 9 ali več listov razprtih). Pri ostalih sortah je povprečna fenološka faza BBCH 16-18 (razprtih 6 – 8 listov). Pogoste padavine so omogočile začetek novih primarnih okužb s peronosporo vinske trte, povzročile pa so tudi izpiranje škropilne obloge kontaktnih pripravkov,” so sporočili iz javne službe za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor.

Bolezen napada v toplem in deževnem vremenu. Primarne okužbe se začnejo, ko spore, ki prezimijo na tleh, napadejo liste. Čas primarnih okužb določamo s pravilom treh desetk: ko so poganjki dolgi vsaj 10 cm in pade najmanj 10 mm padavin ter temperatura v zadnjih 24 urah ne pade pod 10 stopinj Celzija, se v vinogradu zgodi primarna okužba s peronosporo vinske trte. Ko spore okužujejo iz lista na list, govorimo o sekundarnih okužbah.

“V ekološki pridelavi lahko za zatiranje peronospore uporabite enega izmed bakrovih pripravkov. Vremenske razmere za pojav oidija vinske trte trenutno niso najbolj ugodne, vendar se bo nevarnost za okužbo z otoplitvijo vremena povečala. Sredstvom za zatiranje oidija lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla. V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet,” so še sporočili.

Prve ličinke ameriškega škržatka – prenašalca zlate trsne rumenice, smo v severovzhodni Sloveniji ujeli 2. junija.

Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti. Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.