VIDEO: Povečana prodaja plina iz vrtin Pg-10 in Pg-11A: “Velika priložnost za razvoj regije”

V četrtek, 2. novembra 2017, je na Petišovskem polju iz vrtin Pg-10 in Pg-11A stekla prodaja neočiščenega naravnega plina v Inino centralno plinsko postajo (CPP) Molve, kar predstavlja pomemben korak naprej k uresničitvi cilja nadaljnjega razvoja petišovskega plinskega polja. V ta namen je bila včeraj popoldan v medetaži hotela Lipa v Lendavi organizirana novinarska konferenca.
V posnetku, z leve proti desni: Borut Bizjak (Geoenergo), Miha Valentinčič (Geoenergo), Colin Hutchinson (Ascent Resources), Dejan Božič (Ascent Resources)

S povečano proizvodnjo plina pomurska energetska industrija, nekdaj gonilo gospodarsko-družbenega razvoja regije, dobiva novo priložnost za ponovni zagon. Pozitivni učinek na lokalno gospodarstvo je že viden, saj je bilo tekom razvojne faze projekta vanj vloženih že preko 45 milijonov evrov. Začetek proizvodnje bo še dodatno povečal pozitivne učinke projekta na gospodarstvo regije.

V četrtek, 2. novembra, je po več letih vlaganja investicijskih sredstev v projekt nadaljnjega razvoja naftno-plinskega polja v SV Sloveniji, stekla prodaja plina iz vrtin Pg-10 in Pg 11A do Inine CPP Molve. “Izredno zadovoljni in ponosni smo na to, da je prodaja plina iz novih vrtin po več letih postopkov končno stekla. Prepričani smo, da bo povečana proizvodnja zemeljskega plina na Petišovskem polju pripomogla k razvoju ne le lokalnega gospodarstva, temveč tudi h gospodarski rasti in pomeni pomemben korak k večji energetski neodvisnosti Slovenije, še posebej, če bomo lahko v prihodnosti preko lastne CPP plin dobavljali v slovensko omrežje,” je ob začetku prodaje plina poudaril direktor Geoenerga Miha Valentinčič

Pot na trg je tlakovalo dvoletno tesno sodelovanje z INO. Vsi partnerji v projektu so s skupnim delom omogočili proizvodnjo na Petišovskem polju in prodajo ter predelavo tega plina v obstoječih obratih na Hrvaškem, kar bo imelo pozitivne posledice za vse partnerje, kot tudi za gospodarstvo Slovenije in Hrvaške. 

Cilj podjetij Geoenergo d.o.o (imetnik izključnih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnem prostoru v Murski depresiji) in Ascent Slovenia Limited, s katerim ima podjetje Geoenergo d.o.o. sklenjeno pogodbo o skupnih operacijah (Joint Operations Agreement), sicer še vedno ostaja pridobitev dovoljenja za postavitev naprave za čiščenje zemeljskega plina (CPP) v Petišovcih. Slednja je potrebna za vključitev in prodajo plina v domače omrežje, kar bi omogočilo prodajo slovenskega plina slovenskim strankam in tako koristilo slovenskemu gospodarstvu, saj bi povečalo energetsko neodvisnost države. Za to, da bi bilo moč plin očistiti doma si prizadevajo že od leta 2014, postopki pa še vedno niso končani zaradi nenehnih, neupravičenih pritožb enega stranskega udeleženca, ki so jih kot neutemeljene zavrnila vsi neodvisni organi. Njegovo oviranje projekta so ocenili kot nesmiselno. 

Projektna partnerja se namreč že skoraj deset let soočata z dolgimi administrativnimi postopki in številnimi birokratskimi ovirami. Vnovična pritožba stranskih udeležencev, ki je bila na Upravno sodišče RS vložena spomladi 2017, postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za postavitev nove CPP ponovno podaljšuje, čeprav so vse pristojne inštitucije, torej ARSO in Ministrstvo za okolje in prostor, izdale in potrdile, da je postavitev nove CPP v skladu z zakonodajo. Projektna partnerja verjameta, da je cilj postavitve nove CPP še vedno uresničljiv. Poudarjata, da je za dosego cilja ključno skrajšanje dolgih administrativnih postopkov in odstotnost nerazumnih, neutemeljenih pritožb enega stranskega udeleženca v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja.

Začetek proizvodnje plina, in sedaj tudi prodaje na Hrvaško, iz vrtin Pg-10 in Pg-11A daje projektu nadaljnjega razvoja petišovskega naftno-plinskega polja nov zagon. Načrti za prihodnost so optimistični. Trenutno so v pripravi načrti za preučitev reaktivacije starih vrtin, projektni partnerji pa so že sprožili tudi nekatere postopke za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za nadaljnji razvoj petišovskega naftno-plinskega polja. Proizvodnja iz starih vrtin, ki poteka že od leta 1943, še vedno z naravnim plinom oskrbuje lokalno industrijo v Lendavi.