VIDEO: Pomurski vodovod sistem A: Tiskovna konferenca na občini Velika Polana: “MOP je prišel do zaključka, da ga je nekdo zavajal”

Župan Damijan Jaklin je sklical tiskovno konferenco, na kateri je v zvezi s sistemom A pomurskega vodovoda povedal, da Občina Velika Polana ni v nobenem pogledu kršila določb Evropskega sklada, uredb Evropskega sklada in uredb v okviru projekta. Jaklin je tiskovno konferenco sklical dan po tem, ko je županja Vera Markoja seznanila javnost, da je Občina Črenšovci prejela dopis MOP ter Direkcije za vode in investicije, kjer je navedeno: “Upoštevajoč razpoložljive podatke in dokazila je stališče obeh organov, da ni podlage za sklepanje, da je prišlo do bistvenih sprememb projekta v smislu 57. člena Uredbe 1083/2006/ES, ki bi zahtevale korektivni ukrep z določitvijo finančnega popravka.”