VIDEO, FOTO: V Lendavi SIBAHE, humanitarna organizacija, danes odprla svoja vrata

V mesecu novembru leta 2010 je bila po več kot dvajsetih letih tudi v Sloveniji ustanovljena banka hrane, ki predstavlja del evropske mreže združenja bank hrane (FEBA), ki združuje 247 nacionalnih bank hrane iz 21 Evropskih držav. Omenjena banka hrane, SIBAHE, je svojo območno enoto s skladiščem v nekdanjem skladišču Rdečega križa Lendava odprla danes dopoldan. Prostore je humanitarna organizacija prejela in odprla ob pomoči Občine Lendava.
Banke hrane so sicer neodvisne humanitarne organizacije, ki so namenjene predvsem zbiranju in distribuciji hrane, in sicer tistim, ki je nimajo ali se soočajo z njenim pomanjkanjem oz. tistim, ki si zaradi oteženih življenjskih razmer ne morejo privoščiti ustreznega nakupa hrane.

Princip delovanja banke hrane je neprofitnost, kar pomeni, da zbiranje in distribucija hrane poteka brezplačno ; hrana se tako zbira iz naslova prostovoljnih prispevkov, donacij in sponzorstev, medtem ko njena distribucija poteka s pomočjo prostovoljcev in različnih humanitarnih ter človekoljubnih organizacij. Posamezna banka hrane tako pri svojem delovanju upošteva tudi načela solidarnosti, ter pri tem s svojim delovanjem ustvarja povezavo med borbo proti lahkoti in potrati hrane ter borbo proti revščini in izključenosti, s tem pa pomembno prispeva k blažitvi nekaterih socialnih stisk posameznikov.

Zaradi svojega izrazito neprofitnega in solidarnega delovanja, banka hrane predvideva in vključuje tudi dodatno podporo s strani državnih in lokalnih organizacij ali odborov, proizvajalcev, predelovalcev in distributerjev hrane, ter podporo drugih organizacij in posameznikov-prostovoljcev, s katerimi lahko uresničuje svojo humanitarno vizijo in predstavlja samo srce skupnosti oz. družbe. Posamezne banke hrane so sicer lahko locirane na določenih območjih (kjer obstaja interes lokalnih oblasti), s katerih nato lahko pokrivajo oz. delujejo na določenih predelih ali regijah.

Vodja: Marija Völgyi, kontakt: 070 615 540
Pomočnica:
Sonja Lesjak
Odprto: Torek, sreda in četrtek od 9. do 12. ure (Kranjčeva ulica 4), po potrebi dosegljivi na telefon. Na Kranjčevo ulico 4 pa sprejemajo tudi pisne vloge.

Za Lendavsko izpostavo se pristojni zahvaljujejo naslednjim donatorjem:

 • Tehnosim
 • Elektro Zver Alojz s.p.
 • Elmond
 • Jože Magdič
 • Prekmurec d.o.o.o – Hungarikum
 • Varis Lendava
 • Branko Sobočan (donacija čebule)
 • Bar Mlinček
 • Sanovita Lendava
 • Mlin Premoša Turnišče
 • Mlin Kolenko
 • Roman Toplak s.p. – ART
 • Vsem prostovoljkam in prostovoljcem