VIDEO, FOTO: Svojemu namenu so tudi uradno bile predane kolesarske pridobitve v občini

Včeraj ob 10. uri je župan Občine Lendava Janez Magyar pri kolesarskem postajališču ob avtobusni postaji simbolično predal svojemu namenu kolesarske pridobitve v občini. Kolesarska steza in pešpot od avtobusne postaje do Slomškovega naselja predstavlja prvi odsek predvidenih površin za pešce in kolesarje v sklopu Celostne prometne strategije, ki so ločene od ceste za motorni promet, postavljena so štiri kolesarska postajališča, tri polnilnice za e-kolesa, z postavitvijo štirih glamping hišic pa bo športno-kolesarski center v Čentibi konec jeseni pridobil 16 ležišč za nastanitev.
Celostni prometni strategiji je sledil projekt Ureditev kolesarske steze in pešpoti v mestu Lendava, v okviru katere je bila zaključena izgradnja kolesarske steze in pešpoti ob Kobiljskem potoku na relaciji od avtobusne postaje do Slomškovega naselja; 1040 metrov dolga kolesarska povezava, 1040 metrov dolga pešpot. Za varnejšo mobilnost in boljše počutje udeležencev pa je bilo dodatno zgrajeno počivališče za kolesarje z nadstreškom, postavljena je miza s klopmi in stojali za kolesa ter polnilnica za električna kolesa. Ob celotni trasi je urejena tudi javna razsvetljava s 17 solarnimi svetilkami, nameščenih je 6 klopi in 6 košev za odpadke, zasajeno je bilo 85 dreves ter postavljenih 25 stojal za kolesa. Kolesarska steza in pešpot predstavljata prvi odsek predvidenih površin za pešce in kolesarje v sklopu Celostne prometne strategije Lendava, ki so ločene od ceste za motorni promet in že predstavlja primer dobre prakse urejanja kolesarskega prometa v mestnih središčih. Vrednost projekta je 277.460,25 evrov.