VIDEO; FOTO: Minister dr. Podgoršek v Prekmurju o kmetijstvu v regiji in izzvih, ki jih prinašata covid-19 in nova Skupna kmetijska politika

Minister dr. Jože Podgoršek je včeraj obiskal Prekmurje. Obisk je bil namenjen seznanitvi z razmerami v sektorju kmetijstva, tudi z vidika posledic epidemije covid-19 in priprave na novo programsko obdobje Skupne kmetijske politike.
Minister dr. Jože Podgoršek je obisk v Prekmurju začel z obiskom podjetja Ocean Orchids. Ogledal si je podjetje in proizvodnjo ter z vodstvom pogovoril o izrabi geotermalne energije ter o razvojnih načrtih podjetja, med drugim tudi na področju zelenjadarstva s ciljem celoletne pridelave določene zelenjave. Sledil je obisk občine Dobrovnik kjer se je srečal z županom Marjanom Kardinarjem in ostalimi predstavniki vodstva občine. Glavne teme pogovora so bile: možnost povezovanja kmetov in organizacij, ureditev kmetijsko poslovne cone Dobrovnik, vinogradništvo, sadjarstvo in vrtnarstvo v občini, izpostava kmetijskega inštituta v Dobrovniku  in zemljiške operacije v občini.

Minister je po sestanku v izjavi za medije poudaril, da si želijo poiskati možnosti za razvoj kmetijstva v regiji. Pri tem lahko pomaga tudi ministrstvo preko sredstev za razvoj podeželja in leader sredstev. “Regija je s svojim potencialom za pridelavo hrane izjemno pomembna za Republiko Slovenijo. Predstavlja tudi pomemben temelj prehranske varnosti. Ima pa še vedno nekatere neizkoriščene priložnosti za razvoj kmetijstva, povezovanje, sodelovanje in za izkoriščanje vsega naravnega potenciala, ki ga ima.” V izjavi za javnost je odgovoril tudi na vprašanja o protestu nezadovoljnih kmetov. Poudaril je, da bo potrebno naredili pomemben korak v primarnem sektorju “Predvsem povezat ponudbo in težit k temu, da bomo oblikovali trdnejše odnose v verigi preskrbe s hrano. V času covida-19 trgovski sektor ni bil sposoben v tako kratkem času prevzeti vse nove  količine, ki so se pojavile na trgu in zato so cene pridelkov padale. Potreben je razmislek kako nadaljevati in iskati sistemske ukrepe za pomoč in vzpodbudo sodelovanja in povezovanja med pridelovalci. Upam, da bo primarni sektor iz te krize izšel s spoznanjem, da je med seboj potrebno sodelovati in se povezovati.” Župan je ministru predstavil tudi tudi Bukovniško jezero, med drugim tudi možnosti uporabe jezera za razvoj podeželja.

V nadaljevanju obiska se je minister odpravil v Mursko Soboto, kjer se je srečal z vodstvom Območne enote Kmetijsko gozdarskega zavoda (KGZ MS). Pogovor je tekel o pomembnih vsebinah s področja kmetijstva, posebej o pripravah na strateški načrt Skupne kmetijske politike, zemljiški politiki, pripravi najpomembnejših zakonov s področja kmetijstva, ukrepih afriške prašičje kuge (APK) in drugih odprtih zadevah, vezanih na območno enoto KGZ. Minister je v razpravi pojasnil številne odprte zadeve, posebej pa je poudaril, da se mora kmetijski sektor še bolj povezati, da bi z enotnimi in usklajenimi stališči znotraj kmetijskega sektorja lahko bolj učinkovito vodili dialog z državo, posebno v tem pomembne obdobju, ko vstopamo v novo programsko obdobje Skupne kmetijske politike. Minister se je tudi posebej zahvalil odhajajočemu direktorju KGZ MS Francu Režonji za večletno odlično vodenje zavoda, številne dobro vodene projekte in nasploh prenašanje znanja kmetijstva v prakso ter druge pomoči na kmetijah, kar je pomembno pripomoglo k obstoju in razvoja kmetijskih gospodarstev.