VIDEO, FOTO: Fit plesna prireditev Vrtca Lendava z Nušo Derenda

Vrtec Lendava je že 18 let vključen v Mednarodni projekt Fit Slovenija. Od leta 2014 je vključen tudi v mednarodno Fit4Kid mrežo osnovnih šol in vrtcev. Kot edini vrtec v Pomurju je bil Vrtec Lendava izbran v skupino modelnih vrtcev in osnovnih šol v Sloveniji, ki bodo na nivoju Evropske Unije mentorski vrtci in učna središča za program Fit4Kid.
Model je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se osredinjajo na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Gibanje je univerzalna govorica, ki je od prvih razvojnih obdobij otroku najbližja. Če damo otroku možnost “ustvarjalno misliti,” z gibanjem in glasbo, razvijamo njegov domišljijski in intuitivni svet. Gibanje v ritmu glasbe otrokom omogoči, da usvojijo določene socialne vzorce in tudi določene gibalne navade, ki jim bodo ostale za celo življenje.

Otroci so čez vse šolsko leto v pestrem učnem procesu usvajali znanja in spretnosti – spoznavali so različne kulture sveta, njihove značilnosti primerjali s značilnostmi slovenske kulture, pripravili so različne dogodke, v sklopu likovne umetnosti so pripravili kostume in sceno ter se urili v socialnih spretnostih. Na Fit plesni prireditvi se je predstavilo 293 otrok iz vseh šestih enot Vrtca Lendava. Priprave, kot tudi sama Fit plesna prireditev, je vodena s strani avtorice Barbare Konda, univ. dipl. fiziologinje. S petjem izbranih otroških pesmi jih je na prireditvi spremljala Fit ambasadorka, Nuša Derenda.