VIDEO, FOTO: Erasmus+: Dijakinje so se vrnile iz izmenjave v Španiji

Dijakinje DSŠ Lendava so se v sklopu projekta Erasmus+ Building Bridges skupaj z dijaki iz Švedske, Avstrije, Nemčije, Poljske in Španije udeležile izmenjave v Španiji. Čez ves teden so dijakinje delale v skupinah, v katerih je vsako državo zastopala ena dijakinja.
Njihova naloga je bila obisk in iskanje arhitekturnih znamenitosti po centru mesta Huesca, Barcelone in Sariñene. Večina delavnic je potekala na šoli v Sariñeni, kjer so dijakinje ustvarjale »lipdub«, video s koreografijo tradicionalnih španskih plesov, z igranjem na tolkala na ritem rumbe ter se urili v likovnih sposobnostih. Končni produkt celotnega dela je viden na posnetku, ki so ga dijaki sami ustvarili:

Projekt Building Bridges je nastal v sodelovanju med 6 šolami, poleg Dvojezične srednje šole Lendava še šole iz Španije, Nemčije, Avstrije, Švedske in Poljske. Projekt, ki traja 3 leta, je sestavljen iz 6 delov, v vsakem delu pa se po 3 ali 4 dijaki iz vsake šole srečajo na eni od šol v sklopu programa, ki ga vsaka šola zanje pripravi. V vmesnem času dijaki sodelujejo preko eTwinning platforme.

Dijaki, ki sodelujejo v izmenjavah postanejo na nek način mentorji in promotorji vsake od tem na svoji šoli in morajo poskrbeti, da tudi tisti, ki ne sodelujejo na izmenjavah izvedo o projektu. Hkrati bodo dijaki, ki bodo sodelovali v projektu v času, ko bodo na lendavski srednji šoli gostili partnerske dijake (spomladi 2020) njihovi gostitelji. V sklopu projekta dijaki lahko tudi v realnih situacijah uporabijo svoje znanje tujih jezikov ter spoznajo razmere, v katerih živijo in se učijo njihovi vrstniki.