VIDEO: 10. junija bomo tekli na Vinarium!

Stolp Vinarium s svojimi karakteristikami vabi k organizaciji ter izvedbi svojevrstne mednarodne športne prireditve, katere osrednje dogajanje so teki na stolp. Bežeči vzpon po spiralnih stopnicah stolpa na razgledno ploščad so pomenljivo, simbolično in šaljivo poimenovali “eks”.

Ob svoji priglasitvi za evidenco oz. razvid, bo vsak tekmovalec prejel oz. prevzel dodobra napolnjeni goodies bag, majčko ter v skladu s časoma prijave ter plačila dodeljeno čipirano startno številko, povabljen pa je tudi na pogostitev, razne pokušnje ter podobno …

Tekmovali bodo lahko tekmovalci, stari med 15 in 85 let

Tekmovalci obeh spolov, stari od 15 let do 85 let, na večih pripravljenih tekmovanjih po načelu oz. principu kronometra posamično startajo v časovnih intervalih, trajajočih 20 sekund, in se, glede na vrsto prijave, enkrat ali trikrat posamično spopadejo s stopnicami, ki vodijo do razgledne ploščadi stolpa. Prve “ekse” na stolp opravijo vsi tekmovalci obeh skupin, tekmovalci, ki na stolp tečejo trikrat, pa opravijo še dva “eksa” na stolp, in sicer najprej vsi drugega, nato pa še vsi tretjega.

Štafetni tek

Posebna kategorija tekov na stolp je ekipno tekmovanje v štafeti. Posamezno ekipo sestavljajo trije člani poljubnega spola, ki na tekmovanju po načelu oz. principu kronometra posamezno startajo v časovnih intervalih, trajajočih 20 sekund. Vsak izmed njih se enkrat spopade s stopnicami, ki vodijo do razgledne ploščadi stolpa. Prve “ekse” na stolp opravijo vsi prvi člani vseh ekip, druge vsi drugi člani vseh ekip, tretje pa vsi tretji člani vseh ekip.

Člani posamezne ekipe si podajajo oz. predajajo štafetno palico v obliki čipiranega kozarca za vino. Člani ekip so lahko vsi, ki izpolnjujejo pogoj, povezan s starostno omejitvijo, še posebej pa je ta kategorija namenjena društvom, klubom, mladim, podjetjem, pripadnikom nujnih služb (gasilcem, policistom, reševalcem, varnostnikom …), vojakom …

Eksi se pričnejo nekaj deset metrov izven stolpa. Časi tekov na stolp se na startni ravnini zunaj stolpa ne merijo, temveč se merijo od vključno prve, spodnje, do vključno zadnje, zgornje, stopnice stopnišča stolpa. Vsi tekmovalci – v vrstnem redu, kot je določen z dodeljenimi čipiranimi startnimi številkami – tečejo samo na stolp, z razgledne ploščadi stolpa pa se vračajo samo s pomočjo dvigala.

Priporočljivo je, da se tekmovalci zaradi zagotavljanja nemotenih potekanj tekmovanj na razgledni ploščadi stolpa praviloma ne zadržujejo dlje, kot je treba, in sicer, dokler se ponovno ne napolni dvigalo, ki ima nosilnost največ 13 oseb. Tekmovalci, ki na stolp tečejo skupno trikrat, se po prvem ter drugem eksu vrnejo k tekmovalcem, čakajočim pred startom, počakajo in opravijo naslednji “eks”.

Tek po 240 stopnicah

Vsem tekmovalcem pripada okrepčilo v obliki prigrizkov ter (energijskih) pijač, v času potekanj tekmovanj pa so tekmovalcem na voljo tudi osvežitve s pomočjo pršilcev hladne vode. Razglašeni ter nagrajeni so zmagovalci v obeh moških kategorijah glede na vrsto prijave, zmagovalki v obeh ženskih kategorijah glede na vrsto prijave, zmagovalna ekipa in absolutni zmagovalec, tj. tekmovalec, ki doseže rekordni čas enkratnega teka na stolp. K navedenim kriterijem spadata tudi nagradi za najstarejša tekmovalca.

Dogodek z dobrodelno noto

Delež v višini 2,40 EUR od vsake prodane vstopnice za izbrano tekmovanje na prireditvi bo namenjen za obravnavanje specifične problematike v sklopu dobrodelne kampanje z nazivom ALKOHOL? NE, HVALA, GREM RAJE TEČ NA STOLP!

S fokusom na strokovno soočanje z gibalno oviranostjo kot eno izmed škodljivih konsekvenc prekomernega oz. pretiranega uživanja alkohola, in sicer z nudenjem olajševalne pomoči fizično in/ali psihično hendikepiranim oz. prikrajšanim osebam, ki trpijo zaradi bolečin, poškodb, pretresov ter travm, povezanih z raznovrstnimi nesrečami zaradi čezmernega pitja alkohola, ki se zaradi navedenega ne morejo enakovredno pridružiti na tekmovanjih na omenjeni prireditvi ali celo na prireditvi biti navzoči.

O zadevi bomo vsekakor še poročali!