Vgradnja oken – Ral

Okna so sestavni del zunanjega ovoja stavbe, ki omogočajo naravno osvetlitev notranjih prostorov in obenem omogočajo uporabniku neposredni stik z okolico. Zaradi vse večjega poudarka na zmanjševanju rabe energije in izboljšanju energetske učinkovitosti stavb so velik razvoj in izboljšave bila deležna prav okna in drugo stavbno pohištvo.
vgradnja-oken