Velika Polana: Evropska sredstva za Poslovno cono Vüdina

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt “Spodbujanje podjetništva v Naturi 2000 – Poslovna cona Vüdina.” Za dobrih 940 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Velika Polana, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 700 tisoč evrov.
Občina Velika Polana bo z vzpostavitvijo primernih infrastrukturnih pogojev za poslovanje v poslovni coni omogočila povečanje dodane vrednosti malih in srednje velikih podjetij ter odpiranje novih delovnih mest. Občina Velika Polana želi na območju Poslovne cone Vüdina, ta se nahaja v Mali Polani, izvesti širitev obstoječe ceste, zgraditi cestne priključke ter komunalno infrastrukturo. Predmet projekta je tudi širitev lokalne ceste, ki pa poteka v katastrski občini Velika Polana. V načrtu gradbenih konstrukcij je obdelana širitev obstoječe ceste, ter meteorne in fekalne kanalizacije. V načrtu s področja strojništva je
obdelana tudi izvedba vodovodnega in hidrantnega omrežja.

Z rekonstrukcijo – širitvijo obstoječe ceste bo nova dostopna cesta preko novih cestnih priključkov povezovala lastnike parcel v novi poslovni coni Vüdina. Lokalna cesta povezuje obstoječe mini krožišče in križišče na državno cesto Velika Polana-Gomilica. S širitvijo lokalne ceste se bo povečala prometna varnost. Dela se bodo tako izvajala na dveh cestnih povezavah in sicer na dostopni cesti, dolžina katere je 215 metrov in na lokalni cesti, dolžina katere je 660 metrov. Omenjeno vozišče je preozko in ne zadostuje pogojem prometa po lokalni cesti.