VDC Murska Sobota, pod katero spada tudi enota Lendava, prejel certifikat kakovosti E-Qalin

E-Qalin (European quality-improving learning) je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v ustanovah socialnega varstva, katerega razvoj je v okviru sklada Leonardo da Vinci podprla Evropska skupnost. Nastal je zaradi zahteve razvoja sodobne družbe, socialne politike in sistema socialnega varstva. VDC Murska Sobota pokriva Pomurje s štirimi enotami dnevnega varstva, ki so v Murski Soboti, kjer je tudi sedež zavoda, v Ljutomeru, v Gornji Radgoni ter v Lendavi.
Varstveno delovni center Murska Sobota je javni socialno varstveni zavod in zagotavlja odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju organizirano dnevno varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo. “To je za naš zavod drugi certifikat. Prvega smo prejeli leta 2018. Prizadevanja zaposlenih, uporabnikov in svojcev so s tem poplačana. S pridobitvijo certifikata se pot izboljšanja kakovosti storitve ni zaključila. Zavedamo se, da se izvajanje modela kakovosti E-Qalin mora nadaljevati. Uporabniki, stanovalci in zaposleni ostajajo bistvo in temelj vseh aktivnosti, ki jih izvajamo,” so zapisali pri VDC Murska Sobota. Cerftifikat je podelila direktorica QSocial, Mateja Hauser.

Standardizirana raziskava merjenja zadovoljstva se je kot merski instrument razvila v okviru modela upravljanja s kakovostjo E-Qalin. Omogoča kvantifikacijo uspešnosti ustanove v treh perspektivah kvalitete: (1) perspektiva uporabnika, (2) perspektiva zaposlenega in (3) perspektiva svojcev oziroma skrbnikov uporabnika ali poslovnih partnerjev (v primeru institucij kot so centri za socialno delo). Model raziskave merjenja zadovoljstva je osnovan na merjenju dveh dimenzij: zadovoljstva s posamezno storitvijo in njeno pomembnostjo, ki torej najprej ugotovi stanje zadovoljstva z določeno storitvijo, nato pa poda še informacijo o stopnji doseženih pričakovanj oziroma potreb na tem področju. Manjši kot je razkorak med tema dvema dimenzija, višja je stopnja zadovoljitve potreb posameznika.

Iz analize nabora vprašanj oziroma trditev, ki sestavljajo merski instrument, organizacija dodatno pridobi še informacije o njenih šibkih in močnih področjih ter možnostih za izboljšave in razvoj. Da pa bi lahko spremljala učinek uvedenih sprememb in izboljšav v organizaciji, je na voljo tudi prikaz trendov spreminjanja določenega področja. Hkrati rezultati analize omogočajo tudi uporabo posameznih kazalnikov kot mer uspešnosti. Analiza je torej visoko strokovna in temelji na naprednih statističnih in analitičnih znanjih.