Včerajšnja seja Vlade Republike Slovenije minila v znamenju podaljšanja ukrepov. Preverite katerih!

Vlada se je na včerajšnji 41. redni seji seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da se ukrepi za preprečevanje in omejevanje z okužbo koronavirusa podaljšajo.
Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da se lokalnim skupnostim zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zagotovi sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 v višini 6.500.000 evrov. Sredstva se bodo zagotovila iz sredstev splošne proračunske rezervacije, oblikovane za namene obvladovanja epidemije nalezljive bolezni covid-19.

Ukrepi inšpektorata

Na včerajšnji redni seji je Zdravstveni inšpektorat (ZIRS) poročal vladi  o opravljenih nadzorih. V prejšnjem tednu je bilo skupno število opravljenih nadzorov ZIRS in  inšpekcijskih organov, določenih v PKP5 v zvezi z obvladovanjem COVID-19, je 2.254. Izrečenih je bilo 35 prekrškovnih sankcij, 246 opozoril po ZP-1 in 77 upravnih ukrepov.

Ukrepi policije

Od 17. do 23. novembra 2020 je policija prejela 258 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 1417. Izrekla je 947 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB in uvedla 758 prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na meji izdala 1310 potrdil o napotitvi v karanteno na domu.

V tem obdobju je policija obravnavala 90 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo. Letos do 23. novembra je obravnavala 199 primerov, v katerih je bilo prijetih 282 tihotapcev ljudi (242 tujcev in 40 slovenskih državljanov) z 2046 migranti, ki so nezakonito prestopili mejo. Zoper 220 tihotapcev je bil odrejen pripor.

Podaljšanje ukrepov

Vlada je odločila, da se:

 1. a) za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih odlokih:
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni delni omejitvi oziroma prepovedi gibanja in zbiranja ljudi zaradi preprečevanja širjenja okužb s SARS-CoV-2,
 • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije,
 • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih;
 1. b) za 14 dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih odlokih:
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
 • Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije,
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti.