Včeraj v šole devetošolci in učenci s posebnimi potrebami

Po prvih informacijah je bila vrnitev otrok v vrtce ter učencev in dijakov v šole uspešna, ocenjujejo pri Ministrstvu za izobraževanje in šport. Včeraj so se v šole vrnili še devetošolci ter učenci s posebnimi potrebami. “Zahvala za to gre tako ravnateljicam in ravnateljem, vzgojiteljicam in vzgojiteljem, učiteljicam in učiteljem ter vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, ki ste se temeljito pripravili na vrnitev ter organizirali vse potrebno za uspešno izvedbo pouka.”
Ob pogojih običajnega delovanja je v slovenskih vrtcih 82 odstotkov vseh otrok od enega do petih let, kar pomeni 87.000, v osnovnih šolah je več 186.000 učencev, v srednjih šolah pa več kot 73.000, kar pomeni, da jih je v šolah 260.000. Do 25. maja so v vrtce vključeni otroci od 18. maja na osnovi prijave staršev. V vrtce je vključenih 56 odstotkov v vrtce prijavljenih otrok. V prvem, drugem in tretjem razredu so se vključili učenci, ki na podlagi navodil NIJZ-ja delujejo v manjših skupinah in po naših informacijah so se šole zelo uspešno pripravile na organizacijo in delo v prvi triadi poteka normalno. V ponedeljek so se vključili devetošolci in učenci s posebnimi potrebami. Večina šol je dobro pripravila organizacijo. Na podlagi priporočil NIJZ-ja se pojavljajo težave, ki so povezane s kadri in prehajanjem učencev.

Trenutno je v procesu izobraževanja na daljavo od 4. do 8. razreda ter v 1., 2. in 3. letnikih srednjih šol in gimnazij več kot polovica vseh učencev,” je poudaril direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj in razkril, da se na daljavo izobražuje več kot 150.000 učencev in dijakov, 110.000 pa jih je v preteklih tednih prišlo v šolo. Sicer pa osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje poteka v 918 šolah in njihovih podružnicah. Letos je osnovnošolcev več kot 186.000, srednješolcev pa več kot 73.000. Da bi šli vsi šolarji nazaj v šolo še pred koncem šolskega leta, je po njegovih besedah pomembno, ker izobraževanje v šoli omogoča doseganje vseh ciljev, ki so zastavljeni za šolo – razvijanje pismenosti, razgledanosti, nadarjenosti, spretnosti …

Maturanti včeraj prejeli spričevala

Prvi teden po odprtju šol se je po podatkih ministrstva za izobraževanje k pouku vrnilo 94,7 odstotka vseh učencev prvega triletja, v srednje šole pa sta k pouku prišli dobri dve tretjini dijakov zaključnih letnikov. Preostali v dogovoru s šolami nadaljujejo delo in priprave na maturo oziroma zaključne izpite od doma oziroma prihajajo v šolo na konzultacije. Maturanti so sicer včeraj dobili spričevala, nato pa bodo imeli ta teden še zadnje priprave na maturo, ki se začne v soboto.