Včeraj so obeležili 110 let naselja Pušča

Včeraj je v večnamenski dvorani na Pušči potekala slovesnost ob 110. obletnici obstoja tega romskega naselja. Do leta 2002 je bila Pušča zaselek znotraj Krajevne skupnosti Černelavci, po letu 2002 pa je postala samostojna Krajevna skupnost in se tako enakovredno pridružila preostalim desetim krajevnim skupnostim v Mestni Občini Murska Sobota.
Pomembnen mejnik v razvoju Pušče je bila ustanovitev vrtca Romano leta 1962, ki še danes deluje kot enota Vrtca Murska Sobota. Vzpostavitev delovanja vrtca je bila podlaga za prihodnjih razvoj naselja. Danes vpisujejo v vrtec na Pušči tudi neromske otroke in se ne loči od ostalih vrtcev v mestni občini in je postal simbol medkulturnega sobivanja. Sicer pa romsko naselje sredi njiv in zelenic, predstavlja na slovenskih, kakor tudi evropskih tleh edinstven primer dobre prakse sobivanja in razvoja romske skupnosti.

Prav ta mejnik je pomenil nov zagon v razvoju romskega naselja, saj se je začel bliskovit razvoj na področju kulturnega, športnega in turističnega udejstvovanja krajanov in krajank naselja, ki je bil podprt s številnimi infrastrukturnimi projekti občine, ki so izboljšali komunalno in drugo potrebno infrastrukturo za izboljšanje življenjskih pogojev v samem naselju. Skozi zgodovino so nastala številna društva, ki delujejo na področju kulture, športa, razvoja ter turizma in tako veliko prispevajo k razvoju naselja in romske skupnosti na sploh.

Ob tej priložnosti sta občinski romski svetnik Darko Rudaš in predstavnik Krajevne skupnosti Dejvid Horvat županu MO Murska Sobota dr. Aleksandru Jevšku izročila zahvalo Mestni občini Murska Sobota za izjemen prispevek k razvoju Pušče. Župan je ob tem poudaril izjemen prispevek vseh svojih predhodnikov županov, ki so pri tem razvoju sodelovali.

V programu so sodelovali mlada pevka Nina Brasseur ter otroci iz vrtca Romano in vrtca Miške. V sklopu slovesnosti je bila tudi uradno odprta Informacijska točka, pri delovanju katere bo sodelovalo petnajst organizacij in institucij, ki bodo zagotavljale vsebine in se osredotočale na svetovanje in usmerjanje na informacijski točki, nudile podporo pri reševanju romske problematike na njihovem področju delovanja ter spodbujale medsebojno povezovanje in izvajanje skupnih projektov.

Da bi se današnjega dne spominjale tudi mlajše generacije, je župan skupaj z malčki iz vrtca Romano zasadil drevo v Drevored sožitja. Drevored ob vhodu v naselje simbolizira prvo naseljevanje in ukoreninjenje Romov na Pušči.