Včeraj se je začela akcija za večjo varnost pešcev

Slovenski policisti od včerajšnjega dne naprej največjo pozornost posvečajo najšibkejšim udeležencem v prometu, pešcem. Akcija bo potekala vse do 16. oktobra.

S 3. oktobrom se začenja akcija za večjo varnost pešcev. Glavna cilja akcije sta zmanjšati število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci, in težo njihovih posledic ter povečati uporabo odsevnih teles med pešci, ki so zaradi slabše vidljivosti bolj izpostavljeni nevarnostim prometnih nesreč. Akcija bo potekala do 16. oktobra.

V tem času bodo policisti izvajali krajše poostrene nadzore na lokacijah, kjer je zaznati večjo problematiko varnosti pešcev, predvsem v bližini prehodov za pešce. Pešce bodo tudi opozarjali na varno udeležbo v cestnem prometu, upoštevanje cestnoprometnih pravil in uporabo prometne površine, namenjene pešcem. V temnem delu dneva morajo pešci obvezno uporabljati odsevna telesa za večjo vidnost oziroma svetilko, ki oddaja belo svetlobo. Policisti bodo razdelili tudi nekaj preventivnega materiala in odsevnih teles.

Policisti bodo v tem času pozorni tudi na voznike motornih vozil in njihovo spoštovanje cestnoprometnih predpisov. Vozniki morajo biti previdni na območjih, kjer se lahko pričakuje prisotnost pešcev, še posebej v bližini prehodov za pešce.

Akcijo koordinira Javna agencija RS za varnost prometa, ki skupaj z drugimi organi in organizacijami pripravlja načrt aktivnosti za večjo varnosti pešcev. Drugi del akcije bo potekal od 6. do 12. februarja 2017.