Vas mika gostinski lokal v središču mesta?

Javni zavod Knjižnica-kulturni center (KKC) daje v najem poslovne prostore za izvajanje gostinske dejavnosti ki sestavljajo preddverje Gledališke in koncertne dvorane v Lendavi. Vse, ki vas mika gostinski lokal v središču mesta, imate čas za prijavo do 27. maja 2019, do 12. ure.
Knjižnica – Kulturni center Lendava oddaja v najem poslovni prostor v Gledališki in koncertni dvorani Lendava, Trg Györgya Zale 1. Do sedaj je na tem mestu obratoval gostinski obrat “Torteraj,” (sedaj že) bivša najemnica pa svoje dejavnosti tam več ne bo nadaljevala, z najemodajalcem pa je tudi prekinila najemno pogodbo. Ker se v preddverju Gledališke in koncertne dvorane sedaj ne izvaja gostinska dejavnost, želi omenjeni javni zavod prostore oddati v najem drugemu ponudniku, ki bo gostinsko dejavnost lahko nadaljeval.

“Prostori se oddajajo za namen opravljanja gostinske dejavnosti za zagotovitev kakovostne in raznovrstne gostinske ponudbe. Vsi zainteresirani ponudniki imajo možnost pregleda ponujenih poslovnih prostorov vsak dan od 8. do 15. ure. Po predhodnem dogovoru je možen tudi dodaten termin ogleda. Predmet oddaje v najem je poslovni prostor namenjen izvajanju gostinske dejavnosti v skupni izmeri 182 m2 in je sestavni del objekta Gledališke in koncertne dvorane Lendava, ter zajema: bife 41 m2, hodnik restavracije 75 m2, souporaba sanitarij M+Ž 18 m2, stopnišče 16 m2, skladišče s sanitarijami 10 m2, dodatni prostor za goste (dva dvoseda) 22 m2 in letna terasa,” so zapisali pri KKC.

Prostori, ki so predmet oddaje, se lahko uporabljajo izključno za gostinsko dejavnost z možnostjo organiziranja cateringa ob kulturnih in drugih prireditvah, ki se  izvajajo v Gledališki in koncertni dvorani Lendava. Prostore se oddaja za dobo pet let, s poizkusno dobo enega leta. Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo v obdobju trajanja najemnega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti odjemalcem svojih storitev nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo gostinskih storitev, ki bo usklajena z lokacijo, namenom, programom in ambientom Gledališke in koncertne dvorane Lendava. Najemodajalec nudi najemniku tudi določeno opremo, razen gostinskega inventarja, ki ga mora zagotoviti najemnik (kozarci, šalice, krožniki, pribor).