V veliki sejni sobi so se sestala vsa gasilska poveljstva z območja občine Lendava

Na včerajšnjem sestanku v Mesni hiši so se na pobudo predsednika Združenja slovenskih poklicnih gasilcev Mirana Korošak in v dogovoru z županom občine Lendave Janezom Magyarjem, sestala vsa gasilska poveljstva, ki so aktivna na območju občine Lendava, vodstvo Gasilske zveze Lendava, Nafte Varovanja d.o.o., vodja izpostave regijskega centra za zaščito in reševanje in poveljnik civilne zaščite v Lendavi.
Uvodoma je predsednik združenja slovenskih poklicnih gasilcev Miran Korošak predstavil problematiko poklicne gasilske enote v Lendavi (PIGE Nafta varovanje d.o.o.) in izpostavil težave zaradi statusa njihove organiziranosti (d.o.o.). V obravnavi je nov zakon o gasilstvu in ker ne vedo ali bo po sprejetju ukinjena tovrstna organizacijska oblika, je Občino Lendava zaprosil za pomoč pri ohranitvi njihovega statusa oziroma preoblikovanju, če bo to potrebno.

Prisotni so predstavil tudi sodelovanje poklicnih in prostovoljnih gasilcev pri zagotavljanju požarne varnosti v občini Lendava. Strinjali so se, da je potrebno nivo sodelovanja dvigniti in ob tem izpostavili, da je poklicno gasilstvo v občini Lendava slabo opremljeno.

Župan Janez Magyar je po razpravi predlagal ustanovitev delovne komisije, ki jo bodo sestavljali poklicni in prostovoljni gasilci, vodil pa jo bo podžupan Občine Lendava dr. Mihael Kasaš. Komisija bo pripravila predlog za izboljšanje stanja na področju požarne varnosti in pregledala državne in evropske razpise, iz katerih bi lahko pridobili sredstva za nabavo manjkajoče gasilske opreme.

Sklenjen je bil dogovor, da bodo po sprejetju novega zakona o gasilstvu, poskušali poiskati čim bolj učinkovito obliko poklicnega gasilstva v Lendavi.

Vir: Občina Lendava