V veliki sejni dvorani lendavske mestne hiše se je včeraj odvijala Strokovna delavnica za pripravo strategije Muraba EZTS

V veliki sejni dvorani lendavske mestne hiše se je včerajšnji dopoldan in popoldan odvijala Strokovna delavnica za pripravo strategije evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Muraba. Cilj omenjene strokovne delavnice je bilo zbiranje idej, ki se jih lahko uresniči.
Muraba EZTS krepi sodelovanje na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji, kot na Madžarskem, spodbuja sodelovanje med institucijami in skrbi za nabavo sredstev za izvajanje ter organizacijo skupnih programov. Prav v ta namen pa so včeraj v veliki sejni sobi mestne hiše v Lendavi organizirali Strokovno delavnico za pripravo strategije, na kateri so zbirali ali predstavljali ideje iz večih sektorjev, katere je v okviru omenjenega čezmejnega združenja moč uresničiti. “S pripravo strategije želimo določiti dolgoročne in srednjeročne cilje, ki odražajo skupne zamisli članov, v skladu s cilji in zamisli ostalih regionalnih akterjev ter na podlagi tega pripraviti razvojne predloge, ki bodo v sodelovanju regionalnih akterjev izvedljive iz sredstev EU in domačih virov po letu 2020,” je bilo moč slišati.

Program, ki je potekal dvojezično, tako v slovenščini kakor tudi v madžarščini (za prevajanje je bilo poskrbljeno), je skušal skupaj s sodelujočimi cilje po posameznih sklopih razdelati, pomanjkljivosti popraviti oz. odpraviti ter pozitivne stvari ohraniti ali še bolj poudariti. Dogajanje se je odvijalo v obeh smereh, tako v smeri Lendave in v smeri Monoštra na sosednjem madžarskem, torej širše območje z obeh strani meje, ki ga s svojim delovanjem pokriva združenje Muraba. Kot primer dobre prakse je bil predstavljen razpršeni hotel Vinarium Zavoda za turizem in razvoj Lendava ter Slovenska vzorčna kmetija ob tromeji na Gornjem Seniku v Porabju. Oboji so prisotnim predstavili svoje začetke, ideje in kako so od ideje prišli do realizacije.

Največ besed je seveda pričakovano teklo o turizmu. Vprašanje, ki se pojavlja je, kako program turizma izpopolniti na obeh straneh meje ter na kakšen način bi še lahko sodelovali vsi deležniki v omenjeni panogi. Namen omenjene Strokovne delavnice je bil torej obravnava in skupno razmišljanje o temah, o katerih so se dogovorili člani EZTS Muraba, z udeležbo strokovnih organizacij in ustanov iz Slovenskega Porabja in Prekmurja ter izmenjava informacij. Po posameznih tematskih področjih so prisotni iskali odgovore na vprašanja ter z možnostmi in izzivi določenega področja. Resnost težav – ali obstaja realna potreba po intervenciji? Katere dobre lokalne rešitve in prakse obstajajo? in predlogi za rešitve – katere dejavnosti bi se v prihodnje, v sodelovanju s slovenskimi in madžarskimi partnerji splačalo realizirati iz evropskih in državnih sredstev?