V Termah 3000 zagotavljajo, da je voda sedaj neoporečna

Po tem, ko je v Termah 3000 v Moravskih Toplicah zdravstvena inšpekcija ugotovila, da je bila v nekaterih kopelih v omenjenih termah najvišja dovoljena koncentracija benzena, ki povzroča levkemijo presežena tudi za 180-krat, so v termah preuredili sistem za pripravo bazenske vode. Zagotavljajo, da je voda sedaj neoporečna, inšpekcija pa jim je naložila globo.
Povišane koncentracije benzena so inšpektorji ugotovili v štirih kopelih s črno naravno termalno zdravilno vodo, ki je niso klorirali in filtrirali, pravijo v termah 3000. “Skladno z opozorilom inšpekcije smo sami preventivno zaprli za goste te 4 kopeli. Hkrati smo se takoj z dodatno obdelavo vode lotili ureditve nastale situacije v smislu skladnosti z zakonsko določenimi parametri,” so sporočili iz družbe Sava Turizem d.d.

Ta postopek je skupaj z vzorčenjem vode potekal dober mesec (večino tega časa zaradi vzorčenja vode in ne zaradi priprave vode, da se zagotovi zakonsko določenim parametrom z naše strani). “Po vzorčenju so vsi parametri skladni s predpisanimi. Kopeli s črno termo – mineralno vodo so bile takoj po vzorčenju ponovno odprte za goste. Vsled temu smo uvedli dodaten ukrep – poleg rednih zakonsko določenih mesečnih vzorčenj vode smo z naše strani uvedli še dodatna vzorčenja,” so še sporočili.

Zakonodaja ne ločuje med pitno in kopalno vodo

Seveda je potrebno poudariti, da slovenska zakonodaja ne loči med pitnimi, kopalnimi vodami in zdravilnimi kopelmi, kot je to v npr. sosednji Avstriji, kjer so parametri za zdravilne vode razlikujejo od ostalih. V Sloveniji  za vse velja enak Pravilnik o pitni vodi. To v praksi pomeni, da veljajo enaki parametri tako za bazene kjer se ljudje kopajo in plavajo ter za natur kopeli, ki niso namenjene plavanju.

Benzen

Benzen ali benzol je aromatska kemična spojina. Je brezbarvna, zelo lahko vnetljiva tekočina sladkega vonja, ki dobro raztaplja maščobe, smole, jod in naftalen. Benzen je pomembno industrijsko topilo in izhodna surovina za proizvodnjo zdravil, plastičnih mas, sintetskega gumija in barvil. Uporablja se kot dodatek k bencinu, vendar je zaradi karcinogenosti njegova uporaba omejena. Benzen je strupen in povzroča resne okvare zdravja. Izpostavljenost benzenu je svetovni zdravstveni problem. Dolgotrajno izpostavljanje benzenu povzroča okvare jeter, ledvic, pljuč, srca, možganov, DNK in kromosomov.