V Splošni bolnišnici Murska Sobota zasedene vse postelje za bolnike s koronavirusno boleznijo

V Splošni bolnišnici Murska Sobota je vseh 25 postelj, ki so jih prvotno načrtovali za obravnavo bolnikov s koronavirusno boleznijo, zasedenih. “Zato smo pripravili še dodatne štiri postelje, tako da trenutno zdravimo 29 bolnikov. Od štirih postelj, ki so tem bolnikom namenjene v intenzivni terapiji, pa so zasedene tri. V t. i. sivi coni je hospitaliziranih devet oseb s sumom na okužbo z novim koronavirusom.”
Bolniki s koronavirusno boleznijo so trenutno nameščeni v prostorih stare stavbe Ginekološko-porodniškega oddelka. V prihodnjih dneh, predvidoma že od jutri, za ta namen načrtujejo odprtje Infekcijskega oddelka z 20 dodatnimi posteljami. Bolniki, ki zaradi koronavirusne bolezni potrebujejo intenzivno zdravljenje, so nameščeni v prostorih Enote za intenzivno terapijo Oddelka za perioperativno medicino. Na Otroškem oddelku imajo prav tako vzpostavljeno sivo in rdečo cono.

Vse te podatke bolnišnica vsak dan sproti pošilja na spletno mesto Ministrstva za zdravje, ki je bilo vzpostavljeno za sprotno spremljanje števila prostih postelj ter za lažje razporejanje in hitrejše obravnave bolnikov s koronavirusno boleznijo. Obiski v bolnišnici so prepovedani, razen na Otroškem oddelku, kjer je dovoljen obisk ene zdrave osebe za največ 15 minut na dan. Izjema je tudi na Ginekološko-porodniškem oddelku in sicer za partnerje, ki želijo biti pri porodu. Pri umirajočih pacientih je obisk možen po dogovoru z zdravnikom.

“V bolnišnici smo zmanjšali obseg dejavnosti nekaterih (predvsem internističnih) specialističnih ambulant, razvojne ambulante in fizioterapije. Prav tako ne opravljamo več nenujnih koronarografij. Pacienti, ki so do konca oktobra naročeni na ambulantne preglede, bodo storitev lahko opravili. Obveščali jih bomo le ob odpovedi pregleda. Paciente, ki na pregled ne morejo, naprošamo, da nas o tem čim prej obvestijo. Od novembra bomo obravnavali le paciente, napotene pod stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro,” so zapisali pri vodstvu bolnišnice.

V bolnišnici testirajo vse zdravstvene delavce, ki so bili v stiku z bolniki s koronavirusno boleznijo, trenutno imajo 9 zaposlenih s pozitivnim izidom testa na SARS-CoV-2. Prostorsko stisko poskušajo sprotno obvladovati, težje pa bodo zagotavljali zadostno število zdravstvenega osebja. Vse zunanje zdravstvene delavce, ki so se pripravljeni vključiti v delo v bolnišnici, pozivajo, da se jim pridružijo.

“K uspešnemu obvladovanju širjenja bolezni odločilno pripomore odgovorno vedenje do sebe in drugih. To pomeni, da dosledno izvajamo preventivne ukrepe, kot so nošenje maske, upoštevanje varne razdalje ter dosledna higiena kašlja in rok. Širjenje okužbe lahko dodatno zamejimo z uporabo mobilne aplikacije za varovanje zdravja in življenja ljudi OstaniZdrav, ki nas obvesti, da smo bili v stiku z okuženo osebo. Ljudi tudi pozivamo, da se s cepljenjem zaščitijo proti gripi. Slednje še posebej velja za skupine, pri katerih lahko gripa poteka težje ali z zapleti: bolnike s kroničnimi boleznimi, osebe z oslabelim imunskim odzivom, starejše od 65 let, nosečnice, majhne otroke, stare od 6 do 23 mesecev, ter osebe z izjemno povečano telesno težo,” so še sporočili iz vodstva bolnišnice.