“V Splošni bolnišnici Murska Sobota smo pripravljeni na četrti val epidemije”

V Splošni bolnišnici Murska Sobota se intenzivno pripravljajo na četrti val epidemije, saj bodo postali covidna bolnišnica, ko bo v državi hospitaliziranih več kot 150 covidnih bolnikov. Pripravili so načrte za aktiviranje prostorskih enot in zdravstvenega kadra, kot bodo to zahtevale epidemične razmere, obenem pa si želijo, da bi čim bolj normalno potekalo tudi običajno zdravljenje. Načrt za spopadanje z novim valom epidemije je v sredo potrdil tudi svet zavoda bolnišnice.
“Načrte smo pripravili na podlagi izkušenj v preteklem obdobju za posamezne enote in tako tudi razporedili kader. »Seveda si vsi želimo, da bi z upoštevanjem vseh priporočenih ukrepov in s cepljenjem omogočili normalo delo drugih dejavnosti v bolnišnici, obenem pa zagotavljamo, da bomo vsem, ki bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje koronavirusne bolezni 19 to tudi zagotovili,” poudarja direktor bolnišnice Daniel Grabar.

T. i. rdečo cono s 15 posteljami bodo, tako kot spomladi, najprej vzpostavili v 1. nadstropju v stari stavbi ginekološko-porodniškega oddelka. Po projekcijah bi ob 15 obolelih za covidom-19, od tega šestih na intenzivni terapiji, zmanjšali le program na negovalnem oddelku, drugi programi bi potekali nemoteno. Ob tem direktor izpostavlja, da je zdravstveni kader v bolnišnici pripravljen in da so aktivno promovirali cepljenje, tako da imajo v tem trenutku dokaj visoke številke precepljenosti.

Skupno je v regijski bolnišnici proti covidu-19 cepljenih 71 odstotkov zaposlenih. Pri zdravnikih so že presegli 95 odstotkov, zaposleni v zdravstveni negi so precepljeni 64-odstotno, pri preostalih zaposlenih so pri približno 71 odstotkih. Nekaj je seveda tudi takih, ki so še zaščiteni po preboleli okužbi. Vse druge bodo testirali v skladu z navodili, tako da bo obravnava v bolnišnici za vsakega pacienta varna in v skladu s strokovnimi priporočili.

“Ob tem vsi skupaj pričakujemo maksimalno angažiranost zdravstvenih delavcev in celotne populacije, da bomo kos vsem izzivom, ki jih bo prinesla ta jesen. V bolnišnici še vedno cepimo paciente, ki niso naročeni, podjetja pa smo obvestili, da bomo po novem njihove zaposlene pri nas tudi testirali. Da bi bili naši pacienti, ki nedopustno dolgo oziroma najdlje čakajo, da pridejo na vrsto, se je bolnišnica prijavila na nacionalni razpis za skrajševanje čakalnih vrst, in to na vseh možnih segmentih. Kolikšen delež bomo dobili, naj bi bilo znano konec tega meseca,” so še sporočili iz bolnišnice.