V soboški bolnišnici uspešno zaključili kontrolno zunanjo presojo po mednarodnem akreditacijskem standardu za zdravstvene organizacije

V murskosoboški bolnišnici je 6. in 7. aprila potekala kontrolna zunanja presoja po mednarodnem akreditacijskem standardu AACI (American Accreditation Commission International) in standardu ISO 9001:2015. Prve splošne ocene presojevalcev so bile zelo dobre, pisno poročilo presoje bomo prejeli v prihodnjih dneh.




Štirje zunanji presojevalci so presojali delovanje bolnišnice na področju kliničnega okolja oziroma oskrbe pacientov, fizičnega okolja in sistema vodenja kakovosti. Najprej so pregledali ali so bila odpravljena neskladja iz predhodne presoje, potem pa kakšno je sedanje delovanje bolnišnice z vidika kakovosti in varnosti v različnih dejavnostih, oddelkih in službah. V skladu z načrtom presoje so obiskali oddelke in službe in se seznanili s procesi v bolnišnici ter opravili razgovore z zaposlenimi in pacienti.

Proučili so zapise, politike, postopke in ukrepe iz prejšnjih presoj. Prva splošna ocena presojevalcev je bila zelo dobra, na zaključnem sestanku so izrazili napredek in zadovoljstvo z zavzetostjo zaposlenih na področju izboljševanja kakovosti in varnosti v bolnišnici, podana so bile le manjša neskladja. Pisno poročilo presoje bodo prejeli v naslednjih dneh. Temu bo sledil akcijski načrt z ukrepi za odpravljanja neskladij na področju kakovosti in varnosti.

Zunanja presoja zdravstvenih zavodov je postopek, ko zunanja institucija oceni in presodi, ali zdravstveni zavod izpolnjuje vnaprej pripravljene in objavljene standarde kakovosti. Cilji zunanje presoje so: ocena kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe; ocena sposobnosti zdravstvenega zavoda, da nenehno izboljšuje oskrbo bolnikov; izdajanje priznanj zdravstvenim zavodom; spodbujanje za možne izboljšave z jasnimi priporočili.

Letošnja presoja je bila v murskosoboški bolnišnici že trinajsta zapored. Vsakokrat predstavlja nov izziv sprejemanja nepristranskih ugotovitev in izvajanja postopkov odpravljanja neskladnosti v smislu zagotavljanja vse višje kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev.