V soboški bolnišnici gostili predsednico Zdravniške zbornice Slovenije

Nova predsednica Zdravniške Zbornice – doc. dr. Zdenka Čebašek Travnik je na srečanju predstavila svojo vizijo delovanja zbornice. Prisotni so izrazili enotno mnenje, da so spremembe v slovenskem zdravstvu nujno potrebne, obenem pa predstavili konkretne predloge, ki se nanašajo predvsem na področje specializacij. Obenem so poudarili na pomembnost zdravstvene reforme na večih nivojih.

Na srečanju so bili prisotni Bojan Korošec, direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota (SB MS), prim. asist. Daniel Grabar, strokovni direktor SB MS, prim. asist. mag. Maja Šeruga, predsednica Pomurskega regijskega odbora ZZS, Mitja Šterman, predsednik Pomurskega zdravniškega društva, Ivan Tibaut, direktor območne enote ZZZS Murska Sobota in direktorji zdravstvenih domov, ki so podali svoja stališča, poglede in razmišljanja o delovanju Zdravniške zbornice ter o zdravstveni reformi. Zbrane je uvodoma pozdravil in nagovoril direktor SB MS Bojan Korošec in v nadaljevanju izrazil pričakovanja glede delovanja zbornice, ki so z novo izvoljeno predsednico – rojakinjo, še posebej velika. V SB MS si želijo, da bi v bodoče lahko povečali število specializantov. Obenem menijo, da bi bilo smiselno skrajšati dobo specializacije in da bi se specializacije opravljale večji del v primarni ustanovi. Prav tako si želijo boljšega in konstruktivnega sodelovanja Zdravniške zbornice in Ministrstva za zdravje ter hitrejše in odločnejše odzivanje Zdravniške zbornice na aktualne izzive v zdravništvu in zdravstvu. Predsednica Zdravniške zbornice, doc. dr. Zdenka Čebašek Travnik je poudarila, da si bo pri svojem delu prizadevala za ureditev statusa mladih zdravnikov, tako po formalni plati, kot tudi za skrajševanje specializacij in uvedbo mreže potrebnih specializacij na podlagi patologije po regijah.

Prisotni so se dotaknili tudi nove zdravstvene reforme in se strinjali, da so spremembe v slovenskem zdravstvenem sistemu nujne. Predsednica Zdravniške zbornice je o predlagani zdravstveni reformi dejala, da podpira ohranjanje javnega zdravstva, prihodnost slovenskega zdravstva pa mora temeljiti na sodelovanju obeh –  privatnega in javnega zdravstva. Direktor soboške bolnišnice Bojan Korošec je glede tega poudaril, da predlagano reformo zdravstva v SB MS splošno podpirajo glede ohranjanja javnega zdravstva. Še posebej pa je poudaril na področja večje solidarnosti pri plačilu zdravstvenih storitev, ohranjanju košarice pravic, stabilnejših financ, ki bi jih zagotovil večji delež denarja iz proračuna. Vodstvo bolnišnice je prav tako naklonjeno ideji o večjih pooblastilih, odločanju in odgovornosti uprav javnih zavodov. Menijo namreč, da bi bilo potrebno vzpostaviti več pravnega in vsebinskega reda pri izdajanju koncesij ter preiti od besed k dejanjem in se tako izogniti sistemu uravnilovke. “Potrebne so zakonske spremembe, ki bodo omogočale lažje in hitrejše združevanje dejavnosti, še posebej takrat, ko to zahteva stroka, pa tudi ekonomija. Samo spremembe pri financiranju ne bodo prinesle učinkov, ki si jih ljudje najbolj želijo – to so krajše čakalne vrste in boljše zdravstvene storitve – če ne bo hkrati sprememb tudi pri organizaciji dela zdravnikov, vodenju in upravljanju bolnišnic, nabavi materiala in zdravil, mreži izvajalcev, kakovosti v zdravstvu in pri varnosti pacientov. Vse to pa še čakamo,” so o predlagani zdravstveni reformi strnili svoja razmišljanja in pričakovanja v Splošni bolnišnici Murska Sobota.