V Renkovcih bo ob državni cesti zgrajena kolesarska steza

Predvidoma v začetku meseca junija se bodo pričela gradbena dela za izgradnjo kolesarske steze v Renkovcih. Predmet ureditve bo potekal od začetka vasi v smeri proti podjetju Paradajz, na severni strani ob državni cesti R2-439/1301.
Občina Turnišče je na podlagi sprejetega Odloka o proračunu za leto 2020 pristopila k izgradnji kolesarske steze. Na objavljeno javno naročilo je prispelo 7 ponudb, kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Nograd d.o.o. Vrednost gradbenih del znaša 146.358,71 EUR z DDV. V sklopu gradnje bo urejena kolesarska steza v širini 2,5 metra in dolžini 743 metrov, urejen oz. vzpostavljen bo jarek med državno cesto in bodočo kolesarsko stezo ter več dostopov do kmetijskih površin iz državne ceste. Za potrebe kolesarske steze bo na novo urejena prometna signalizacija in križišče med lokalno cesto in državno cesto pri križu. Dela bodo predvidoma potekala 2 meseca.