Čezmejno sodelovanje z Avstrijo: V projekt “Castle Road” bo vključen tudi lendavski grad

Tudi lendavski grad bo, kot še preostalih devet gradov oz. dvorcev iz Pomurja ter okolice, vključenih v projekt “Castle Road,” (Cesta gradov) ki v sosednji avstriji traja že praktično trideset let in v katerem so trenutno gradovi in dvorci iz jugovzhoda Avstrije.
Pred tridesetimi leti so se gradovi in dvorci na jugovzhodu Avstrije povezali v Cesto gradov (Die Schlösserstrasse). Danes je na avstrijski strani meje 25 gradov in dvorcev povezanih v Cesto gradov. S podpisom Sporazuma o sodelovanju, to se bo zgodilo 6. februarja v Rakičanu, se jim bo pridružilo še 10 slovenskih gradov in dvorcev, in sicer: Murska Sobota, Lendava, Grad, Negova, Rakičan, Gornja Radgona, Ptuj, Ormož, Velika Nedelja in Slovenska Bistrica. Projektni rezultat tako predstavlja čezmejno združenje, ki povezuje gradove in dvorce obeh držav ter omogoča skupno trženje.

Projekt Castle Road – Vzpostavitev trajnostnega institucionalnega sodelovanja gradov in dvorcev za razvijanje ter trženje skupnih čezmejnih ponudb, se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Projekt se bo pri nas moral izvajati najmanj 3 leta, vodilni partner projekta pa je RIS Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, ki ima še tri projektne partnerje: TZD Technologiezentrum Deutschlandsberg GmbH, BISTRA Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj in Stiftung des weiland Fürst Philipp Batthyány zur Erhaltung der alten Güssinger Burg.

Povzetek projekta

Že v 8. stoletju so Franki na zahodu in Avari na vzhodu pričeli z gradnjo dveh nasproti si ležečih obrambnih utrdb, ki sta se raztezali od obronkov Alp vse do reke Drave na jugu. To območje je veljalo za mostišče med srednjo in jugovzhodno Evropo. Na njem so se več kot 1000 let odvijali veliki boji Svetega rimskega cesarstva, Madžarov, Mongolov, Osmanov in drugih ljudstev za prevzem tega območja.

Danes to čezmejno območje med Avstrijo in Slovenijo zaznamuje eno najvišjih števil obrambnih utrdb v vsej Evropi. Pred tridesetimi leti so se gradovi in dvorci na jugovzhodu Avstrije povezali v Cesto gradov (Die Schlösserstraße). Brez vključevanja gradov in dvorcev z obeh strani meje ni mogoča prepričljiva predstavitev posebnosti tega zgodovinskega obrambnega okopa in razgibanega zgodovinskega dogajanja, ki se je odvijalo ob meji teh dveh evropskih držav. Za to je potrebno čezmejno sodelovanje.

V okviru predhodnih sestankov je 35 nekdanjih obrambnih utrdb, ki so nekoč bile del zgodovinskega grajskega obroča, potrdilo svoje sodelovanje. Tekom projektnega izvajanja se jih bo lahko pridružilo še več.

Projekt Castle Road bo zgodovino in kulturo vključenih gradov in dvorcev raziskal iz znanstvenega in turističnega vidika ter aktivno povezal. Za počitnikarje na gradovih, družine z otroki in ljubitelje kulturnega turizma bodo razviti posebni čezmejne doživljajski in turistični produkti, ki bodo predmet skupne promocije. Projektni rezultat tako predstavlja čezmejno združenje, ki povezuje gradove in dvorce obeh držav ter omogoča skupno trženje.