V pomurski statistični regiji še vedno najnižji dohodki

Statistični urad je pred nekaj dnevi objavil podatke o povprečnem neto dohodku na prebivalca v letu 2019. Prejeti bruto in neto dohodki prebivalcev Slovenije so bili v 2019 na ravni države za od 6,2 do 7,2 % višji kot v 2018. Na ravni občin so bili najvišji v občinah Trzin in Šmarješke Toplice, najnižji v občinah Kuzma in Hodoš, na ravni regij pa najvišji v osrednjeslovenski, najnižji v pomurski.
Povprečni letni bruto dohodek na prebivalca je v Sloveniji v letu 2019 znašal 13.298 EUR, povprečni letni neto dohodek na prebivalca pa 10.252 EUR. Oba sta bila višja kot v prejšnjem letu, prvi za 836 EUR, drugi pa za 686 EUR. Dohodki prebivalcev Slovenije (povprečni bruto in neto dohodek na prebivalca in na prejemnika dohodka, mediana bruto in neto dohodka prebivalcev in prejemnikov dohodka) so bili v letu 2019 na ravni države višji kot v prejšnjem letu, in sicer nominalno za od 6,2 % (mediana bruto dohodka prebivalcev) do 7,2 % (povprečni neto dohodek na prebivalca), realno pa za od 4,5 % do 5,5 %. 

Dohodki prebivalcev povprečno najvišji v osrednjeslovenski, najnižji v pomurski statistični regiji

Na ravni statističnih regij so bili povprečni bruto in neto prejeti dohodek na prebivalca in na prejemnika dohodka ter mediana bruto in neto dohodka prebivalcev in prejemnikov dohodka v 2019 najnižji v pomurski, najvišji pa v osrednjeslovenski statistični regiji.

Dohodki najvišji v občinah Trzin in Šmarješke Toplice, najnižji v občinah Kuzma in Hodoš

Povprečni neto dohodek na prebivalca je bil v 2019 najvišji v občini Trzin (13.069 EUR). V isti občini so bili najvišji tudi bruto dohodek na prebivalca, povprečni neto in bruto dohodek na prejemnika in mediana neto dohodka prebivalcev. Mediana neto in bruto dohodka prejemnikov in mediana bruto dohodka prebivalcev so bile najvišje v občini Šmarješke Toplice.

Povprečni neto dohodek na prebivalca je bil najnižji v občini Kuzma (5.936 EUR). V občini Kuzma so bile najnižje tudi vrednosti večine preostalih srednjih vrednosti. Povprečni bruto dohodek na prejemnika je bil najnižji v občini Hodoš.

Na prvih 10 mest po višini povprečnega neto dohodka na prebivalca so se v letu 2019 uvrstile občine Trzin, Šmarješke Toplice, Rečica ob Savinji, Mežica, Kranjska Gora, Log -Dragomer, Ankaran, Ljubljana, Škofljica in Vodice, na zadnjih 10 mest pa občine Kuzma, Rogašovci, Grad, Apače, Hodoš, Sveta Ana, Solčava, Osilnica, Cankova in Cerkvenjak.

Najvišji povprečni neto dohodek na prebivalca na ravni občin je bil v letu 2019 za 27 % višji od slovenskega povprečja, najnižji pa za 42 % nižji od slovenskega povprečja. Višji od slovenskega povprečja je bil v 55 občinah. Pri dohodkih prejemnikov je bila razlika manjša. Najvišji povprečni neto dohodek na prejemnika je bil za 29 % višji od slovenskega povprečja, najnižji pa za 28 % nižji od slovenskega povprečja. Višji od slovenskega povprečja je bil v 57 občinah.