V Pincah bo nastala turistična pot

Društvo za razvoj turizma Pince je spomladi kandidiralo na javnem razpisu Občine Lendava za sofinanciranje civilnih in drugih organizacij v letu 2020 — program varovanja okolja in naravne dediščine. Prijavili so projekt z naslovom “Turistična pot Pince” za katerega so prejeli finančna sredstva.
Projekt “Turistična pot Pince” zajema obnovitev izvira na Pincah ter ureditev krožne sprehajalne poti na trasi Pince — Mali breg — Pred bregom — Pince. Obnovitev izvira na Pincah bodo začeli s čiščenjem brežine pri izviru ter nadaljevali z izdelavo škarpe. Za tem bodo na novo postavili nadstrešek nad izvirom. Ustrezno bodo obnovili in zaščitili ograjo ter uredili okolico pri izviru.

Krožno sprehajalno pot bodo temeljito uredili, ob trasi postavili koše za smeti ter namestili lesene označevalne table. “Z izvajanjem aktivnosti programa pričakujemo pozitivne rezultate pri zmanjševanju škodljivih vplivov na obremenitev okolja. Bistvenega pomena nam je ohranjanje čistih in zdravih vodnih virov, ki so neprecenljivo bogastvo naravne dediščine.

Z aktivnim vključevanjem lokalnega prebivalstva in zlasti z vključitvijo mladostnikov v izvedbenih akcijah, bomo ozaveščali širšo javnost o pomenu ekologije in ohranjanju naravnih virov. Z obnovitvijo izvira ter ureditvijo trase “Turistične poti Pince” bomo dodatno obogateli obstoječo turistično ponudbo na območju občine Lendava,” so sporočili iz društva.