V občini Turnišče razdelili posodice za olje in razglednice

Podjetje Saubermacher-Komunala d.o.o. je v Osnovni šoli Turnišče razdelilo 53 posodic za odpadno jedilno olje, Občina Turnišče pa je 23. aprila razdelila preko 40.000 razglednic.
Novembra 2017 je podjetje Saubermacher-Komunala d.o.o. pri trgovini Jager namestila ulični zbiralnik za zbiranje jedilnega odpadnega olja iz gospodinjstev. Odpadno jedilno olje in masti je namreč prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Prav tako jih ne smemo odvajati v kanalizacijo, greznice, male komunalne čistilne naprave ali neposredno izpuščati v vode in tla. Odpadno jedilno olje tudi ne smemo mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju. Z željo osveščanja čim širšega kroga ljudi, so se v podjetju Saubermacher-Komunala d.o.o. odločili učencem v drugem in tretjem razredu Osnovne šole Turnišče razdeliti 53 posodic za zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih in jih tako zbrali za ambasadorje čistega okolja.

Dogodek sta zaokrožila županja mag. Vesna Jerala Zver in direktor podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. Drago Dervarič s simboličnim zlitjem jedilnega olja v ulični zbiralnik. Skupaj ugotavljata, da se občani uličnega zbiralnika že poslužujejo, saj se zbrane količine odpadnega jedilnega olja v samem zbiralniku iz meseca v mesec povečujejo.

Na Občini Turnišče so za Osnovno šolo Turnišče pripravili preko 40.000 razglednic, katere niso več aktualne za turistično promoviranje občine. Županja je sedmim oddelkom na šoli razdelila po 200 teh razglednic in jim priložila za vsakega učenca po dve znamki. Razglednice so bile razdeljene z namenom, da se učenci naučijo, kako se napiše in pošlje razglednica. Za razdelitev in uporabo preostanka razglednic bo poskrbela ravnateljica šole Melita Olaj.

Županja Občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver, je ob tem dogodku povedala: “Vse kar imamo v občini je naše bogastvo oziroma najdemo njegovo uporabnost. Želim si, da se otroci naučijo klasično pošiljati razglednice sedaj iz občine Turnišče svoji sorodnikom, poleti pa v občino Turnišče svojim prijateljem.”